Afbeelding
Foto: BK

Groen

Algemeen

Het ging over bijen. De begeleiding was in handen van Deborah Post van Honey Highway. Onder het motto ‘red de bij’ heeft die een missie: de bedreigde bij te helpen. Maar ook voor de sierteeltsector is het goed dat Dutch Flower Group en Stichting Leefomgeving Schiphol op eigen terrein bloemen en bomen laten zien.

‘Vergroenen’, noemde DFG het als belangrijke sponsor van het project. Honey Highway sprak over ‘ondernemers van het bedrijventerrein VBA Zuid’, bijenkasten in de berm en biodiversiteit. Eind 2021 plantten bedrijven op Trade Park Westland bomen en struiken rond hun panden, opdat een bloemenzee in het voorjaar voedsel aan wilde bijen en vogeltjes gaf.
Maar het is ook consumentgericht, denk ik. Bloem en boom vind je niet veel in de Nederlandse handelscentra. Voor bloemenzeeën moet men bij kwekers zijn, maar ‘Kom in de Kas’ trekt alleen mensen met de groenste vingers. Sierteelt levert een product; pas aan het einde van de keten praat men over romantiek.
Directeur Jan Habets van Plant Publicity Holland (PPH) was een der eersten die ‘De Groene Stad’ introduceerde. Hij zag dat dáármee de consument wordt bereikt, zoals eerder met zijn project ‘Colour your life’. Door de politieke blunder, waarover ik eerder schreef, werd PPH geslachtofferd, omdat het PT verdween, na verbeten strijd van VVD-er Charley Aptroot, die als Boer Koekkoek tegen alle publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO) was. PPH was met een paar miljoen guldens (!) per jaar goedkoper dan BBH. Ik zie PPH nog op de IPM met een complete stand De Groene Stad promotend. Das war einmal….

Johan Th. Bos
Johan Th. Bos, redacteur van de Bloemenkrant, geeft in zijn columns zijn mening over de sierteelt.


Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant