Arne Bac: 'Wij zijn als bank gewend om strategisch te denken.' | Foto: Esdor van Elten
Arne Bac: 'Wij zijn als bank gewend om strategisch te denken.' | Foto: Esdor van Elten Foto: Picasa

Rabo: ‘Strategisch denken om de langetermijndoelen te halen’

Algemeen

In november 2014 introduceerde Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research de Club van 100. Een groep bedrijven rondom de tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert iedere maand één van de deelnemers van deze ‘Club van 100’. In deze editie: Rabobank 

Door Esdor van Elten 

De Rabobank is al van oudsher nauw verbonden met de agrarische sector en dus ook de glastuinbouw. “De sector ondergaat nu en in de komende jaren een ingrijpende verandering”, betoogt Arne Bac, Sectormanager Tuinbouw van de Rabobank. “Kennis en technologie spelen daar een belangrijke rol in, maar bovenal moet de hele keten die kennis ook strategisch inzetten.”

Signaal

Arne Bac heeft zelf een achtergrond in de akkerbouw en is inmiddels alweer acht jaar sectormanager tuinbouw bij de Rabobank. In die hoedanigheid houdt hij zich bezig met de sierteelt, de handel, de fruitteelt en de boomkwekerij. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor de kennisdeling en het financieringsbeleid op het gebied van tuinbouw binnen de bank. Voor hem is het dan ook logisch dat de Rabobank lid is van de WUR Club van 100.

“Onze contacten met de WUR zijn al jarenlang intensief. Lidmaatschap van de Club van 100 is dan een logisch vervolg. Het is eigenlijk een bevestiging van wat we toch al deden. Voor ons is het van groot belang op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de tuinbouw. Zeker als het om (toegepaste) kennis gaat. Met de Club van 100 zitten we daar middenin. Bovendien vormt de club ook een netwerk op zichzelf en dat is ook een enorm pluspunt. Het biedt een bredere kijk op het geheel. Kortom: de Club van 100 is de investering waard. Het is ook een signaal naar de sector als je als bank laat zien dat je achter de club staat.”

Transities

Kennis en samenwerking ziet Bac als cruciale noodzaak als het gaat om de ontwikkeling van de tuinbouw. “We zitten middenin een aantal grote transities: om te beginnen de verduurzaming van de sector. De sierteelt heeft een groot klimaateffect en daar moet je een antwoord op vinden. Minder water, gewasbestrijdingsmiddelen gebruiken, uitstoot van CO2 reduceren en het ontwikkelen van weerbare teelten. Die verduurzaming is nauw verbonden met de energietransitie. Om in 2030 vijftig procent emissie reductie te halen en in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn moet er echt nog veel gebeuren. Het staat op de kaart, zeker door de ontwikkelingen op energiegebied van de afgelopen twee jaar. Maar transitie is niet alleen besparen, het is ook een gezond verdienmodel kunnen bouwen op de veranderde situatie.” 

Naast de verduurzaming en de energietransitie is ook het arbeidsvraagstuk een belangrijke speerpunt volgens de Rabobank: “Er zijn steeds minder mensen voor het werk beschikbaar en dat zal de komende jaren niet veranderen. Het tekort aan arbeiders is op te lossen met nog meer techniek en automatisering, maar dat zijn grote investeringen die je alleen samen kunt doen. Bovendien verandert daardoor het karakter van de tuinbouw. In feite wordt het een nog hoogtechnologischer sector. Maar daar moeten de ondernemers wel in mee kunnen.”

Transities zijn bij uitstek lange termijnplannen. Dat betekent echter niet dat er op korter termijn niets te doen valt. “Als je zegt dat je een bepaald doel in 2030 behaald wilt hebben begin je daar natuurlijk niet in 2029 mee”, benadrukt Bac. “Je moet daar al in 2023 over nadenken, dingen in gang zetten en stapsgewijs ontwikkelen richting het doel.” Strategisch denken dus: “Jezelf afvragen, hoe werkt wat ik nu doe mee aan het doel straks?” Dat is dan ook iets dat Bac graag wil bijdragen aan de Club van 100. “Wij zijn als bank gewend om strategisch te denken. Wij kijken door de grote thema’s heen, en omdat we ook goed op de hoogte zijn van wat er in andere sectoren speelt, kunnen we connecties maken, die ons met elkaar verder helpen.” Mede daarom besteedt de Rabobank het bedrijfseigen deel van de Club van 100 contributie (de vouchers) aan contacten leggen binnen de sector: “Met onze accountmanagers naar de ondernemer toe”, en wordt een ander deel gebruikt om publiek-private samenwerking te financiering. “Zo zijn we nauw betrokken bij het Bollen 4.0, hortifootprint en Milieu-indicator gewasbescherming projecten.

Niet alles kan overal

Een van de onderwerpen die Bac met interesse volgt is de technische haalbaarheid van de energietransitie. “Daar gebeurt een hoop in, maar we zien ook dat niet alles overal kan. Waar in West-Nederland bijv. geothermie een vlucht neemt, liggen projecten in Limburg stil. We zien dus dat niet alles overal kan. Maar ook waar geothermie wel kan, zijn er uitdagingen, want West-Nederland is ook al dichtbevolkt en daardoor staat de tuinbouw weer onder druk. Dat vraagt dus om strategische keuzes. Andere ontwikkelingen, zoals gebruik van waterstof, gaan voor 2030 geen substantiële bijdrage leveren. Technische toepassingen als led-verlichting, in combinatie met scherming, warmtepompen en luchtontvochtiging, leveren wel weer veel energiebesparing op en worden op dit moment in hoog tempo uitgerold, mede onder druk van de energieprijzen.”

Verantwoord verhaal

Toch is techniek alleen niet zaligmakend, waarschuwt Bac. “Natuurlijk maakt technologie meer mogelijk. Maar er is ook kennis nodig om die techniek toe te passen. Uiteindelijk moet de ondernemer en de handel ermee aan de slag en dat stelt ze voor uitdagingen. Daarom is het zo belangrijk om er sámen mee aan de slag te gaan. Wij als bank hebben daar ook een rol in: meedenken over hoe we duurzaamheid tot meerprijs kunnen brengen. En hoe we dat bij de consument over het voetlicht kunnen brengen. Het is voor de sector belangrijk dat we met elkaar een eerlijk verhaal kunnen brengen.”

De Nederlandse bloemen- en plantenexport sloot 2021 af met een nieuw record van 7,3 miljard euro. De exportwaarde van snijbloemen steeg met 25% en komt uit op 4,4 miljard euro. Voor planten nam de exportwaarde toe met 17% naar 2,9 miljard euro. Een mijlpaal, al komt de groei voornamelijk door hogere inkoopprijzen van producten. Bron: Floridata/VGB.

Afbeelding

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant