Afbeelding
Foto: rfh

Reactie Royal FloraHolland op uitspraak rechtbank inzake asbest

Algemeen

RFH: “De rechter heeft een uitspraak gedaan over de positie van medewerkers die bij Royal FloraHolland met asbest te maken hebben gehad. Het gaat om een uitspraak van de rechter die betrekking heeft op medewerkers die vóór 2009 technische werkzaamheden hebben verricht aan het gebouw in Aalsmeer. De rechter heeft niet vastgesteld dat medewerkers concreet zijn blootgesteld.”

RFH: “We betreuren dat mogelijk medewerkers risico hebben gelopen. Royal FloraHolland erkent de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s van medewerkers die daaruit voortvloeien. We hebben kennisgenomen van de uitspraak en beraden ons op het vervolg. We weten dat er in de oude gebouwen op de veilinglocaties asbest aanwezig was en soms nog is. Asbest is niet verboden, maar we willen er wel van af. Waar mogelijk hebben we het al gesaneerd. In het verleden zijn (oud) medewerkers met asbest, en ook mogelijk met asbestvezels, in contact geweest. Het gaat dus alleen over medewerkers van de technische dienst die vóór 2009 technische werkzaamheden hebben verricht aan onze gebouwen. We hechten belang aan een gezonde werkomgeving. Wat in het verleden niet goed is gegaan, kunnen we niet terugdraaien. Gelukkig hebben zich tot op heden geen (oud-)medewerkers gemeld met aan asbest blootstelling gerelateerde klachten of ziekte. In geval van risicovolle werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal, zoals sanering, worden deze bij Royal FloraHolland inmiddels uitgevoerd door een daartoe erkend bedrijf volgens de nu geldende richtlijnen, met gebruik van beschermende kleding en alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.”


Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant