Afbeelding
Foto: red de lente

Mogelijke effecten pesticiden op het ontstaan parkinson

Algemeen

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wil het toelatingsbeleid van pesticiden uitbreiden om beter zicht te krijgen op mogelijke verbanden tussen pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De EFSA is tot dit besluit gekomen tijdens een recente conferentie over de effecten van pesticiden op het neurologische systeem, zo blijkt uit verslagen van de bijeenkomst. Hoogleraar neurologie Bas Bloem (Radboud UMC) was hierbij aanwezig en licht de uitkomsten toe in een nieuwe aflevering van podcast Red de Lente. De Parkinson-professor spreekt van ‘een doorbraak’.

Signaleren tekortkoming leidt tot doorbraak
Onder wetenschappers en medici bestaan groeiende zorgen over mogelijke effecten van pesticiden op het ontstaan van parkinson. Verschillende epidemiologische onderzoeken tonen aan dat deze snelgroeiende hersenziekte vaker voorkomt onder boeren en in gebieden met intensieve teelten. Desondanks worden pesticiden bij toelating nu niet voldoende getest op een mogelijk verband met parkinson, zo erkent nu ook de EFSA.

Podcast: Red de Lente

Meer over dit onderwerp is te beluisteren in de derde aflevering van de Podcast Red de Lente, ziek van pesticiden. In deze aflevering komen onder andere prof. Bas Bloem (neuroloog) en Stefanie Buenrostro (patiënt) aan het woord over Parkinson en de relatie met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Welke kennis is beschikbaar en welke kennis zouden we moeten hebben?

CLM is een,adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat. Meer info over CLM.
EFSA is de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Meer info over EFSA.
Red de Lente onderzoekt de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu, 60 jaar na het verschijnen van Silent Spring. Het is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media. Red de Lente.

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant