Afbeelding
Foto: anthos

Anthos-voorzitter Henk Westerhof stopt per 1 maart 2023

Algemeen

Op zijn verzoek zal Henk Westerhof op 66-jarige leeftijd per 1 maart 2023 terugtreden als voorzitter van Royal Anthos.

Westerhof heeft dan gedurende 38 jaar in verschillende functies bij Anthos (secretaris, directeur en voorzitter) de belangen behartigd van de handelsbedrijven in de bloembollen- en boomkwekerijsector. Onder zijn leiding is Royal Anthos uitgegroeid tot een ondernemende, servicegerichte, financieel daadkrachtige organisatie met een breed draagvlak. Binnenkort zal het bestuur een sollicitatieprocedure starten om in zijn opvolging te voorzien.
Om een optimale belangenbehartiging van de leden te borgen, heeft het Anthos-bestuur zich ook gebogen over de toekomstige inrichting van de organisatie. Daarbij is vastgesteld dat het werkveld zich heeft verbreed en dat op veel terreinen steeds meer inzet van Royal Anthos wordt gevraagd. In het licht daarvan is besloten om ter uitbreiding van de huidige staf op korte termijn een extra medewerker aan te trekken. Die zal vooral ingezet worden op de thema’s plantgezondheid en marktoegang (fytosanitair).

Uit de krant