Afbeelding
Foto: KNPV

Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten

Algemeen

Op 12 mei, Internationale Dag van de Plantgezondheid, organiseerde de Koninklijke Plantenziektekundige Vereniging haar voorjaarsbijeenkomst met als thema ‘Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten. Hoe dan?’

Voor telers is het een enorme uitdaging om oogst en opbrengst op peil te houden wanneer bepaalde gewasbeschermingsmiddelen tegen plantenziekten wegvallen. In de openingspresentatie liet Yvonne Gooijer (CLM) de cijfers zien van het gebruik van werkzame stoffen en middelen door de jaren heen in open teelten. Vervolgens schetsten akkerbouwer Jasper Roubos, bollenteler Nick Hulsebosch en fruitteler Wilbert van Wijk de knelpunten waar zij tegenaan lopen bij hun bedrijfsvoering.
Hierna volgden drie presentaties over mogelijke oplossingsrichtingen. Robert Graveland (directeur HZPC Research), Jolanda Wijsmuller (Bayer Crop Science) en Leendert Molendijk (WUR Open Teelten) lichtten toe welke oplossingen er te verwachten zijn op het gebied van respectievelijk veredeling, vervangende middelen en systeemverandering.
Tot slot bespraken de 120 deelnemers in groepen welke concrete acties nodig en mogelijk zijn vanuit de eigen organisatie zodat telers handvatten krijgen om in 2030 met minder emissie te kunnen telen.

Visie
Een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst is in de maak en verschijnt eind mei. In dit document een visie op concrete acties die de komende tijd nodig zijn om te komen tot een verantwoorde vermindering van het gebruik van fungiciden in open teelten. Het is een eerste editie in een mogelijke reeks van zienswijzen die de KNPV op het gebied van plantenziekten, gewasbescherming en plantgezondheid uit wil brengen.

De KNPV is de oudste plantenziektekundige vereniging ter wereld en bestaat 130 jaar. Zij verenigt een diverse groep personen die werken of studie verrichten binnen dit veelzijdige vakgebied of daarin belangstellend zijn. Zij kent ruim 600 leden en bevordert samenwerking en uitwisseling van kennis binnen de vereniging én erbuiten. Binnen de KNPV is dan ook veel kennis én ervaring voorhanden over ziekten en plagen van planten en het voorkomen en bestrijden ervan. Meer op
www.knpv.org

Uit de krant