Logo bloemenkrant.nl
Foto: BK
Bloemen in Beweging

Online Flower Auction

Een start up rozenveiling los van Royal FloraHolland.


Onder de naam Online Flower Auction start dit voorjaar een heuse rozenveiling, op poten gezet door enkele rozenkwekers. Rozen naar de markt gebracht, maar niet via de klokken van Royal Flora Holland. Dat is een unicum, en met recht een historische gebeurtenis te noemen.

De Bloemenkrant sprak met Arie van den Berg van Berg Roses, één van de initiatiefnemers, en met Freek Smoes, de vers aangestelde CEO van de nieuwe marktplaats.

Beweegredenen

BK: Waarom een rozenklok los van RFH?
Arie van den Berg: “Wij willen een versnelling in digitalisering en duurzaamheid van onze sector. Het tempo van Royal FloraHolland ligt ons iets te laag, bovendien zien wij dat de veiling tegen haar (logistieke) grenzen aan loopt. Er zijn veel handelingen nodig om onze producten van A naar B te krijgen, daarbij worden handjes een struikelblok, omdat geschikte arbeidskrachten in onze sector steeds moeilijker te vinden zijn. Wij denken dat het proces sneller en efficiënter kan. Over het belang van de klok hoeven we het niet te hebben, want die is onmisbaar voor de prijszetting.”

BK: Wat zijn de voordelen van een eigen platform?
Freek Smoes: “We streven naar een grotere efficiëntie in de keten van kweker naar koper. Dat betekent niet alleen tijdwinst, maar ook dat we de kosten kunnen drukken, terwijl die in het bestaande proces juist oplopen. Ons platform is in het belang van alle partijen in de sector, dus een win-win. Een efficiënter proces draagt ook bij aan de duurzaamheid van de sector, omdat we het aantal onnodige verkeersbewegingen terugdringen.”

BK: Hangt het initiatief samen met de strategie, (de onvrede daarover), van RFH?
Freek Smoes: “Wat de visie betreft zijn er geen grote verschillen tussen RFH en Online Flower Auction (OFA). De uitgangspunten over de toekomst van veilen delen we (vandaag-voor-morgen, af-tuin, landelijk en digitaal), maar als start up kunnen wij veel sneller schakelen en efficiënter werken. Gewend als we al zijn met directe handel tussen kwekers en kopers.
Daarbij beschikken de grote spelers die de Online Flower Auction dragen en steunen over alle benodigde faciliteiten: transport, koelcellen, verpakking et cetera, die vandaag-voor-morgen, af-tuin en landelijk veilen mogelijk maken.
De basis was in de keten al voor handen, behalve de software voor de digitale veilingklok zelf. Die hebben we aangekocht bij Aucxis, het bedrijf wat ook de veilingklok levert aan veiling Plantion.”

Initiatiefnemers

BK: Welke bedrijven zitten hierachter?
Arie van den Berg: “Online Flower Auction zal vooral getrokken worden door Holla Roses, Berg Roses en onze CEO Freek Smoes. Dit in nauwe samenwerking met grote partijen aan de koperskant.”

De veiling

BK: Wat gaat er geveild worden en aan welke klantgroepen?
Arie van den Berg: “Rozen in de breedste zin van het woord. Trosrozen, grootbloemige en middelgrote. We richten ons in eerste instantie vooral op de wat grotere kopers. Kopers die op een dag een paar blikjes kopen, daar is het platform minder geschikt voor, daar zijn andere verkoopkanalen, zoals webshops wellicht beter geschikt voor.”

BK: Wanneer gaat het platform live?
Freeks Smoes: “We willen op dit moment nog geen exacte startdatum delen, maar we streven naar lancering in het voorjaar van 2022.”

BK: Hoe vaak per week wordt er geveild?
Arie van den Berg: “We veilen 5 dagen per week vandaag-voor-morgen. Landelijk, digitaal en in de cloud. Daarbij selecteren we strak op kwekers. Zij moeten loyaal zijn aan ons platform, frequent en stabiel aanleveren en de rozen moeten van goede kwaliteit zijn. In het huidige veilsysteem gebeurt het nog wel eens dat “gelegenheidskwekers” de klok als dumpplaats misbruiken.
De spelregels en kostenstructuur bij Online Flower Auction worden simpel, transparant en rechtvaardig. Daar hoort ook het principe kosten maker = kosten drager bij.”

BK: En afrekenen en bezorgen?
Freek Smoes: “Dat kan net als nu via RFH.

Uitrol

BK: Hoe krijg je voldoende kopers op het platform?
Arie van den Berg: “We voeren al geruime tijd intensieve gesprekken met de handel, en dan bedoel ik de directies van grote partijen die voor ons heel belangrijk zijn, zoals o.a. DFG, FM Group, Floral Trade Group en Hilverda-De Boer. Zij zijn enthousiast en op hun commitment mogen we rekenen. En we hebben de steun van de top 20 kopers.”

BK: En de kwekers?
Freeks Smoes: “Ook hier lopen de gesprekken en is er genoeg bijval. Met mensen uit de bedrijven die het platform in het leven hebben geroepen, is een team samengesteld om de collega-kwekers te benaderen om deel te nemen. Argumenten zijn onder andere een betere prijsvorming en besparing van kosten in de gehele keten.”
Arie van den Berg: “De rozenkwekers die wij spreken zijn positief en nieuwsgierig naar de ontwikkelingen die komen. Veel collega’s hebben met ons het gevoel dat de bijzondere positie van ons rozenmannen niet altijd even goed wordt begrepen.”

BK: Hoeveel tijd gunnen jullie dit project, wat is jullie uithoudingsvermogen?
Arie van den Berg: “De huidige klok bestaat 110 jaar, ik wil niet zeggen dat we die leeftijd gaan overtreffen, maar Online Flower Auction vertrekt wel vanuit een meerjarenvisie. We hebben ook al plannen klaar liggen voor meerdere klokken. Wij worden een blijvertje. De aandeelhouders hebben zich gecommitteerd en zijn krachtig genoeg om het platform door de aanloopperiode heen te helpen.”

BK: Op welke omzet rekenen jullie?
Arie van den Berg: “In het eerste jaar rekenen wij op een omzet van zo’n 30 tot 100 miljoen, daarna willen we snel doorgroeien naar een veelvoud daarvan. Gezien de bedrijven die veiling starten en de bedrijven die interesse hebben in het platform, is dit een reële inschatting, als je bedenkt dat er 750 miljoen rozenomzet via RFH loopt, waarvan zo’n 50% klok en 50% direct.”

Consequenties

BK: Gaat alle handel van de initiatiefnemers via de nieuwe klok?
Arie van den Berg: “Wat Berg Roses en Holla Roses betreft 100%.”

BK: Blijven initiatiefnemers lid van RFH?
Arie van den Berg: “Ja.”

BK: Wat betekent dit initiatief voor de coöperatie?
Freek Smoes: “We opereren binnen de context van RFH. Voor RFH is ons initiatief een kans. In de gesprekken die wij met RFH hebben gevoerd, en nog steeds voeren, hebben we uitgelegd wat de start up ook voor hen kan betekenen. We hebben RFH uitgenodigd om samen te werken en samen aan te tonen dat een en ander efficiënter kan. Meer passend bij deze tijd, want nog steeds 3 of 4 uur uit je bed en gaten in het wegennet rijden, dat zijn toch dingen die zo snel mogelijk tot het verleden moeten behoren.”
Arie van den Berg :”RFH zou uiteindelijk zelfs aandelen kunnen nemen in de organisatie. Waarbij meteen gezegd, dat we geen voorstander zijn van een Blueroots scenario.”

BK: Wat betekent dit initiatief voor de sector?
Freek Smoes: “De sector kan door dit initiatief een boost krijgen. De kosten in de keten kunnen omlaag, waardoor de verdiensten voor iedereen kunnen stijgen, terwijl de verduurzaming wordt gediend. Veel investeringen die nu gedaan worden, zoals in centrale grote koelcellen en in robotisering daarvan, zijn wellicht niet of in ieder geval in mindere mate nodig.
Dit schept ruimte voor andere investeringen in verdere innovatie van de sector. En dat verbetert onze marktpositie als geheel. Maar natuurlijk zal het in het begin een beetje schuren tussen het oude en het nieuwe; dat hoort bij verandering.”

Door Walter Landesbergen

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden