Logo bloemenkrant.nl
Foto: chrysantensector

Unieke samenwerking in de chrysantensector

De zes vermeerderingsbedrijven in de chrysantensector hebben de handen ineen geslagen om het gebruik van chemische middelen bij de productie van stekmateriaal in Afrika verder terug te dringen. Om dit gezamenlijke doel te bereiken, is er sinds 2017 intensief samengewerkt op het gebied van Integrated Pest Management (IPM). Een unieke samenwerking van Dekker Chrysanten, Deliflor Chrysanten, Dümmen Orange, Floritec, Royal van Zanten en Armada (sinds 2020), die reeds de nodige resultaten heeft opgeleverd en veel perspectief biedt voor de toekomst.

Zo schoon mogelijk
De krachtenbundeling is in 2017 ontstaan vanuit een gedeelde behoefte om plantmateriaal met inzet van zo min mogelijk chemische middelen zo schoon mogelijk uit Afrika naar Nederland te krijgen. De vermeerderingsbedrijven hebben alle de ambitie om hun klanten een kwalitatief en zo duurzaam mogelijk product te leveren dat geproduceerd is met oog voor natuur, milieu en arbeidsomstandigheden. Zij willen gezamenlijk een voortrekkersrol vervullen in het verder verduurzamen van de productieketen van chrysanten. Alleen door samen te werken zullen de benodigde stappen gezet kunnen worden naar de uitdagende ambitie om stekmateriaal geheel zonder chemie te produceren in Afrika.

Maatschappelijke druk
Ook voor de toenemende maatschappelijke druk en de eisen die door eindklanten zoals retailers gesteld worden op het gebied van duurzame productiemethodes sluiten de vermeerderaars hun ogen uiteraard niet. Alle vermeerderaars hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan en zij willen zich committeren aan de Sustainable Development Goals zoals in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstellingen op het gebied van IPM die de bedrijven zichzelf hebben gesteld zijn in dit kader een logische stap.

Om de uitdagende doelstelling op het gebied van IPM te behalen was al snel duidelijk dat dit een intensief en kostbaar traject zou worden, dat alleen met gezamenlijke inzet, financiering en een open kennisuitwisseling het beoogde resultaat zou opleveren. Vanuit dit uitgangspunt zijn een stuurgroep en werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging vanuit alle samenwerkende partijen. Alle partijen werken samen vanuit volledige openheid, onafhankelijkheid en zonder direct commercieel gewin.

Minder chemie
Inmiddels heeft de samenwerking zijn eerste vruchten afgeworpen. In de afgelopen 4 jaar zijn de nodige proeven gedaan op de gezamenlijke proeflocatie in Kenia en zijn veel data verkregen. Aangetoond is dat er mogelijkheden zijn om met minder chemie de stekproductie in Afrika te realiseren, zodat de geproduceerde stekken probleemloos naar Nederland vervoerd kunnen worden. De wens tot een stekproductie 100% vrij van ziekten en plagen via IPM aanpak blijft vooralsnog een uitdaging. De stuurgroep heeft derhalve de intentie uitgesproken om de samenwerking te continueren en zich in te zetten voor het realiseren van het gestelde doel.

Tevens zal de stuurgroep op 1 februari een virtuele bijeenkomst organiseren waar het gedane onderzoek en verkregen inzichten worden gedeeld en toegelicht.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden