Logo bloemenkrant.nl
Foto: wur
Column

Koploper in duurzaamheid

Zo tegen het einde van het jaar is het altijd goed om even een terugblik te doen op het afgelopen jaar. Het is ook een mooi moment om vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen.

2021 is geen gemakkelijk jaar geweest voor onze BU Glastuinbouw. De COVID maatregelen belemmerde de interactie met collega’s maar ook met u als kweker, een interactie die niet alleen bevorderlijk is voor de werksfeer maar ook bevorderlijk is om even te klankborden over een probleem waar je tegen aan gelopen bent. Maar ondanks alles denk ik dat we toch terug kunnen kijken op een goed onderzoeksjaar, waarin we veel projecten toch tot een goed resultaat hebben kunnen brengen. Mijn collega’s hebben de nodige veerkracht getoond om ondanks corona onze werkzaamheden zo goed als mogelijk uit te voeren.

Viertal uitdagingen
Als ik kijk naar de toekomst zie ik een viertal enorme uitdagingen op onze mooie sector afkomen. Ik heb het dan over energie, gewasgezondheid, kwalitatief goed gietwater en beschikbare arbeid.
 Het zijn uitdagingen die maken dat de glastuinbouw zich ontwikkeld tot koploper in energiezuinige - en circulaire productie van hoogwaardige producten. We hebben de afgelopen 10 jaar enorme stappen gezet in de goede richting en laten zien dat we als sector heel dicht bij CO2-postitief zitten. Dat er geen noodzaak was om door te pakken  en nog meer te investeren in deze  nieuwe ontwikkelingen heeft alles te maken met de prijzen voor een m3 aardgas. Energie was zo goedkoop dat hier geen urgentie vanuit ging.

Regeerakkoord
Het regeerakkoord van 15 december heeft een aantal positieve punten in zich voor de glastuinbouw, maar bevat ook aandachtspunten. Zoals het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, etc. Zaken waar wij in onze sector mee te maken hebben of mee te maken krijgen.
Wat ik zelf heel positief vind is dat de boodschap van Glastuinbouw Nederland over het belang van gezondheid en geluk en rol die de glastuinbouw met mooie groenten, fruit, bloemen en planten hierin kan spelen.
Wat ook een heel positief bericht is dat de Europese ministers van Financiën vinden dat lidstaten niet langer btw hoeven te heffen op groenten en fruit. Dit is een mooie kans om gezonde voeding voor iedere Nederlander toegankelijk te maken.

Plantgezondheid
Naast energie liggen er enorme uitdagingen op het gebied van plantgezondheid. De inzet die gepleegd wordt om zoveel als mogelijk los te komen van chemie zal veel meer aandacht moeten krijgen. Een ding is zeker er zullen steeds minder middelen beschikbaar zijn om de zieketen en plagen waarmee wij te maken krijgen het hoofd te kunnen bieden. En dan kunt u als kweker denken de boel goed in evenwicht te hebben met behulp van geïntegreerde bestrijding, maar dan zult u er rekening mee moeten houden dat door klimaatverandering, het opwarmen van Nederland, u steeds met nieuwe plagen zult worden geconfronteerd die uw hele systeem in de war gooien.
De inzet die gepleegd wordt naar geïntegreerde gewasbescherming zal hier rekening mee moeten houden en het onderzoek op dit terrein verder intensiveren. Ik verwacht dat deze ontwikkeling zal leiden tot meer aandacht voor gesloten kasconcepten of een heel andere richting die zich bezig houdt met biodiversiteit in en om de kas.
Ook zal er meer aandacht moeten komen voor het kunnen blijven beschikken over kwalitatief goed gietwater. Goed gietwater is nodig om de milieudoelstellingen met betrekking tot emissiebeperking te realiseren.

Handjes
Als ik telers beluister zijn ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een probleem om over voldoende handjes te kunnen blijven beschikken. Nog nooit was de werkeloosheid zo laag en de concurrentie om medewerkers zo hoog. Dat is niet alleen in onze sector zo maar over alle sectoren heen.
De glastuinbouwsector is een sector met vrij veel seizoensmatig werk, dan leg je het als werkgever al snel af tegen bedrijven die continuïteit bieden in werkzaamheden. Deze ontwikkeling maakt wel dat we als sector gaan kijken op welke wijze we tools kunnen aanreiken om de productiviteit van medewerkers kunnen verhogen tot het vervangen van menselijke arbeid door robots.

Uit alles blijkt dat er nog heel veel werk te doen is, er zijn nog zo veel zaken waarvoor oplossingen moeten komen. Dat kunnen wij niet alleen dat moeten wij in samenwerking doen met alle spelers uit de sector en waarbij we ons richten op de toekomst.

Mocht u als tuinbouwtoeleverancier maximaal betrokken willen zijn bij ontwikkelingen waar wij als onderzoeksbedrijf mee bezig zijn en die moeten leiden tot oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we komen te staan, neemt u dan contact met mij op. Voor nu wens ik u allemaal zeer goede kerstdagen en een fijne jaarwisseling.

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden