Afbeelding
Foto: knpv

KNPV-prijs 2021 voor Piet Boonekamp

Algemeen

De KNPV-prijs 2021 is uitgereikt aan Piet Boonekamp voor zijn bijzondere inzet voor de plantenziektekunde in Nederland. De prijs – bestaande uit een speciale penning en een geldbedrag – werd uitgereikt op 25 november te Wageningen tijdens de bijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

Piet Boonekamp ontvangt de prijs omdat hij zich gedurende zijn lange carrière op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in de gewasbescherming en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. In verschillende functies heeft hij vele jaren invloed gehad op het Nederlandse beleid op het gebied van gewasbescherming. Als voorzitter van de KNPV (2011-2018) en van de European Federation of Plant Pathology is hij (mede) beeldbepalend geweest in het vakgebied, vooral op het grensvlak van fundamenteel en praktijkonderzoek, gericht op geïntegreerde en biologische bestrijding. De gedreven, verbindende en altijd enthousiasmerende opstelling van PietBoonekamp heeft velen geïnspireerd.

KNPV-prijs
De KNPV-prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde /gewasbescherming in Nederland. De prijs bestaat uiteen penning en een geldbedrag (€2500,-). Tot nu toe is de prijs vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).

Plantenziekten & Biodiversiteit
De prijs werd uitgereikt op de KNPV-najaarsbijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit. Twee experts gaven presentaties over de rol van biodiversiteit bij plaagbeheersing en plantgezondheid. Hilfred Huiting gaf uitleg over agrobiodiversiteit en functionele biodiversiteit bij de bescherming van gewassen in open teelten. Jetske de Boer ging nader in op de verbinding tussen insecten en maatschappij met o.a. aandacht voor de achteruitgang van insecten en de opkomst van plaaginsecten, zoals de eikenprocessierups. De middag werd afgesloten met een lezing door Piet Boonekamp over het thema. Volgens de sprekers is grote biodiversiteit onmisbaar voor het onder controle houden van plaaginsecten en plantenziekten.

De KNPV is de oudste plantenziektekundige vereniging ter wereld en bestaat 130 jaar. Zij verenigteen diverse groep personen die werken of studie verrichten binnen dit veelzijdige vakgebied of daarin belangstellend zijn. Zij kent ruim 600 leden en bevordert samenwerking en uitwisseling van kennis binnen de vereniging én erbuiten. Binnen de KNPV is dan ook veel kennis én ervaring voorhanden over ziekten en plagen van planten en het voorkomen en bestrijden ervan. Meer op www.knpv.org.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant