Logo bloemenkrant.nl
Foto: Glenn Mostert Fotografie

Europees octrooi PlantLab nietig verklaard na bezwaar Certhon

Er is definitief een einde gekomen aan het jarenlange geschil tussen Certhon en PlantLab nu het Europees Octrooibureau het Europees octrooi van PlantLab heeft herroepen.

Octrooi EP2348841 van PlantLab was gericht op de toepassing van LED-verlichting in klimaatkamers in combinatie met gecontroleerde blad- en wortelverwarming. Certhon heeft succesvol beargumenteerd bij het Europees Octrooibureau dat de technologie waarop het Europees octrooi is gebaseerd al sinds de jaren ‘90 algemene vakkennis is en geen nieuwe technieken bevat. Omdat dit octrooi daarom niet inventief is, is het Europees Octrooibureau teruggekomen op haar besluit om het octrooi te verlenen en heeft zij dit octrooi herroepen.

Het geschil tussen Certhon en PlantLab was omvangrijk en speelde zich niet alleen af bij het Europees Octrooibureau. PlantLab heeft door de jaren heen diverse procedures gestart bij de Rechtbank Den Haag, allemaal in verband met de claim van PlantLab dat Certhon inbreuk zou maken op het Europees octrooi (en het daarvan afgeleide Nederlandse octrooi NL2002091).
Al in mei 2018 oordeelde de Rechtbank Den Haag dat Certhon geen inbreuk maakte op beide octrooien van PlantLab en vernietigde daarbij het Nederlandse octrooi. Dit oordeel bleef in stand in het door PlantLab geïnitieerde hoger beroep tegen dit vonnis van de Rechtbank Den Haag. Ook het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat Certhon geen inbreuk heeft gemaakt op de octrooien van PlantLab.
John van der Sande, Chief Innovation Officer bij Certhon: “Het heeft vooral veel tijd gekost, want wij wisten dat ons geen blaam trof. Maar het feit dat het Europese octrooi op indoor farming niet geldig is, is zoals wij eerder aangaven, een overwinning voor de gehele sector.”

Een oordeel over de nietigheid van Nederlandse octrooi heeft het Gerechtshof aangehouden tot de beslissing van het Europees Octrooibureau op het Europese octrooi. Met het wegvallen van het Europese octrooi, is namelijk ook het bestaansrecht van het Nederlandse octrooi verdwenen. Hiermee is er een einde gekomen aan zowel het Europese octrooi als het Nederlandse octrooi van PlantLab.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden