Logo bloemenkrant.nl
<p>Mark Zijlstra, Royal Flora Holland Productmanager.&nbsp;</p>

Mark Zijlstra, Royal Flora Holland Productmanager. 

(Foto: )
Growers pride

Balans tussen vraag en aanbod belangrijk

Potanthurium staat er goed voor. Het is voor potanthurium belangrijk de balans tussen vraag en aanbod goed te houden.

DOOR WILMA VAN VELZEN

“De productgroep zal langzaam doorgroeien zolang de vraag dit toelaat” stelt Royal FloraHolland Productmanager Mark Zijlstra. “Naast bloeiende potanthuriums neemt de vraag naar bladvarianten toe. Het merk Breath and Bloom werpt geleidelijk zijn vruchten af en wordt door steeds meer verkoopkanalen gevoerd. Dit past in de huidige trend waarin wordt bevestigd dat de natuur een positief effect heeft op de gezondheid en het gevoelsleven van medewerkers en bezoekers. Planten dragen bij aan concentratievermogen, stressreductie en een hogere arbeidsproductiviteit.”

Groei kleine potmaatjes

“Ontwikkelingen binnen potanthurium zijn er de laatste jaren veelvuldig. Diversiteit in potmaten, bloemkleuren en bladvarianten volgen elkaar in hoog tempo op. Assortiment en variatie nemen daardoor verder toe, waaronder een groei in de kleine potmaatjes. Naast de Micro zien we ook geverfde varianten en veel toegevoegde waarde wat aansluit op de huidige trends. Eveneens is er een toename van veredelaars en een afname in aanvoerders. Door al deze ontwikkelingen weten aanvoerders steeds beter op de markt in te spelen wat zijn vruchten afwerpt.”

Verwachte omzet

De afzet van potanthurium was het afgelopen jaar goed. Van de toegenomen vraag naar planten en bloemen als gevolg van Covid heeft potanthurium bovengemiddeld geprofiteerd. “De huidige vraag en beperkte aanbod doen verwachten dat de huidige marktsituatie nog wel even aanhoudt. De prijsvorming was het afgelopen jaar boven verwachting goed met +8%. In combinatie met een volumegroei van 14% nam de totale productgroep 22% in omzet toe. De omzet van 2020 werd in week 44 al met bijna 60 miljoen euro omzet bereikt. Met een verwachte jaaromzet van bijna 70 miljoen euro is potanthurium dan na Phalaenopsis de grootste productgroep binnen bloeiende planten.”

Herontdekt

Groei is er over de gehele breedte. En liet het supermarktsegment de afgelopen jaren een sterke groei zien, dan heeft nu ook de groothandel de potanthurium herontdekt. Door toenemende vraag lopen de inkoopprijzen op. Ook Zuid-Europa, dat een moeilijker periode kende, verkoopt naast de traditionele focus- en groeilanden meer potanthuriums. De populariteit van potanthurium verschilt per land en segment. De aanvoer van mini-potmaten groeit procentueel het snelst. Hoewel de traditionele potmaat van 17cm nauwelijks in volume toeneemt, is de prijsvorming extreem goed. Alle segmenten kunnen het product dus goed verkopen. Om te benadrukken dat potanthurium een van de meest duurzame teelten is, werd drie jaar geleden al de stap gezet als productgroep om aan de FSI-eisen te voldoen. Het belang hiervan werd vanuit de FPC erkend. Een met RFH en MPS gecombineerde bijeenkomst was het startsein van dit doel en dit werd positief ervaren. Thans zijn vrijwel alle aanvoerders zover.”

Promotieplan

Royal FloraHolland hecht veel waarde aan contact met de achterban. Relevante onderwerpen worden besproken tijdens de periodieke bijeenkomsten van de FPC Potanthurium in een open en positieve setting. De promotiecommissie en Anthurium Ambassadeur hebben hard gewerkt om de positieve effecten van Anthurium te benadrukken. Eind november wordt gestemd of het aflopende promotieplan met dezelfde energie kan worden doorgezet.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden