Jan Willem de Vries
Jan Willem de Vries Foto: WUR

Het verschil tussen kennisachterstand en kennisvoorsprong...

Algemeen Column

Het gebeurt niet vaak dat ik in mijn wereldje er tegenaanloop dat iemand nog niet eerder van de Club van 100 (Cv100) heeft gehoord. Het is op 1 januari 2022 6 jaar geleden dat deze “Businessclub” van bedrijven zijn gestart met als doel om strategisch en toegepast onderzoek te financieren, faciliteren en uit te voeren. Het doel wat de leden hierbij hebben is kennis, ervaring en marktpositie te vergroten. 

In 2016 zijn we als bedrijf in opdracht van de Cv100 daadwerkelijk gestart met het uitvoeren van onderzoek. Onderzoek welke bij draagt aan de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse sector Glastuinbouw. Vanaf 2018 zijn hier ook de bloembollen bijgekomen. Omdat nieuwverworven kennis in eerste instantie alleen met de leden wordt gedeeld, bouwt men een kennisvoorsprong op ten opzichte van niet leden. 

Kennisontwikkeling
Binnen de Cv100 werken bedrijven die met elkaar vrijwel de hele productieketen vertegenwoordigen pre-competitief samen aan nieuwe kennisontwikkeling. Bedrijven die in het werkveld concurrent zijn van elkaar zijn bereid om met elkaar vraagstukken die op de sector afkomen aan te pakken. Een vorm van samenwerken die ik niet vaak tegen kom en waarvan ik denk dat deze ook uniek is. De leden bepalen zelf aan welke thema’s er gewerkt moet worden. De keuze van de onderwerpen is een democratisch proces waarbij elk lid een stem heeft. Een adviesraad met als taak om ons als Businessunit Glastuinbouw & bloembollen te ondersteunen bij en te adviseren over de keuze van projecten die uitgevoerd gaan worden met of zonder aanvullende publieke financiering (denk dan vooral aan Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen). Een andere belangrijke taak van de adviesraad is ervoor te waken dat alle segmenten uit de keten aan hun trekken komen. De samenstelling van de Adviesraad reflecteert de missie, de doelstellingen en de multidisciplinaire en geografische diversiteit van de Cv100. Om die reden vertegenwoordigt ieder lid van de Adviesraad een ander werkveld. Op dit moment zijn er 7 werkvelden aangemerkt:

  • Algemeen toelevering/ verpakkingsmaterialen
  • Gewasgezondheid/ meststoffen 
  • Markt /Afzet/ Handel
  • Automatisering/ meet en regeltechniek/ sensoren
  • Zaden/ Uitgangsmateriaal/ Veredeling
  • Kassenbouw/ Techniek en inrichting 
  • Energie/ Diensten

Nadat er door de Cv100 besloten is een collectief gefinancierd project op te starten, wordt door de Businessunit een projectleider aangewezen. De projectleider is eindverantwoordelijke van het project en doet uitdien hoofde al het nodige om het projectplan uit te voeren en de projectdoelstellingen tijdig te behalen. De projectleider draagt ervoor zorg dat er een begeleidingscommissie onderzoek (BCO) vanuit de leden wordt samengesteld. De belangrijkste taken van een BCO zijn het bijdragen aan het tot stand brengen van een projectvoorstel, het begeleiden van de uitvoering van het project, monitoren van de voortgang van het project en het bewaken van de kaders van het projectplan en het rapporteren aan de ALV over de ontwikkelingen binnen het project. 

Invloed uitoefenen
Door het jaar heen komt de Cv100 een aantal keer in vergadering bijeen. Naast dat u tijdens de vergaderingen uw invloed kan uitoefen op het uit te voeren onderzoek praten we u bij over het verloop van de projecten. Ook informeren wij u over actuele ontwikkelingen uit niet Cv100 publiek gefinancierde projecten. Tijdens deze vergaderingen zijn ook de onderzoekers aanwezig die de Cv100 projecten trekken. Als lid van de “Club van 100” heeft u zo een heel laagdrempelige toegang tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. 

Dit jaar hadden we 12 Cv100 projecten gelijktijdig lopen. Van deze projecten lopen er volgend jaar nog 5 door en zullen er 3 opnieuw starten. Daarnaast is er ruimte om nog 4 - 5 voor te bereiden en eventueel te starten. Als de Cv100 zich zo door blijft ontwikkelen zal het verschil tussen bedrijven die wel en niet meedoen in beschikbare kennis alleen maar groter worden. 

Jan Willem de Vries
University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Uit de krant