Logo bloemenkrant.nl
Foto: WHC

GFFX wordt 100 % eigenaar van WHC Expo b.v.

Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk / Demokwekerij Westland) verkoopt per 1 september 2021 haar 50% aandeel in het onderdeel World Horti Center Expo b.v. aan mede-eigenaar GFFX.

De activiteiten van World Horti Center zijn ondergebracht in WHC Expo b.v. met tot nu toe twee eigenaren namelijk Greenport Food & Flower Xperience en Vertify. Per 1 september 2021 wordt GFFX volledig eigenaar van WHC Expo b.v. GFFX zet alle activiteiten in het WHC Expo gedeelte voort. Hierbij blijven Vertify met haar onderzoeksactiviteiten, als ook MBO Westland/Lentiz onderdeel van de formule.

Strategische koers
Vertify heeft tot verkoop van haar aandelen besloten om focus aan te brengen die past bij de in januari uitgerolde strategische koers. Er wordt meer en meer focus gelegd op de kernactiviteiten: het doen van onderzoek en begeleiden van innovatie (Explore & Explain). Het totaalpakket van commerciële activiteiten van WHC (exposities, buitenlands bezoek, demonstratie en events) passen niet meer in de strategische visie die begin dit jaar door Vertify is uitgerold. De onderzoeksactiviteiten van Vertify in het WHC worden gewoon voortgezet.

Showcase
GFFX ziet volop kansen voor WHC Expo, zeker nu het na een ingewikkeld COVID-19 jaar, weer kan gaan doen waar ze goed in is: het beste van de Nederlandse tuinbouw laten zien aan buitenlandse delegaties, studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden. GFFX krijgt hierbij steun van een aantal Westlandse ondernemers. Daarmee wordt de continuïteit van de WHC Expo geborgd en kan de noodzakelijke doorontwikkeling doorgezet worden.
Inge Vermeulen, voorzitter GFFX, vult aan:” Wij blijven met ons team invulling geven aan de missie en visie van het World Horti Center, nl. het aan elkaar verbinden van onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden om innovatie in de sector tot stand te brengen. De activiteiten voor onze partners in het WHC en internationaal, Vertify en MBO Westland/Lentiz, blijven dan ook gewoon doorlopen. We hebben een plan ontwikkeld voor een vernieuwde uitstraling van het WHC; meer beleving, moderne communicatiemiddelen en meer interactie met bezoekers. Dit plan behelst de omvorming van de huidige beursvloer met stands per bedrijf naar een vloer met paviljoens gericht op Controlled Environment Growing (CEG), Power of Plants, een Experience Center Healthy Foods en een themaplein Startups & Innovaties. De eerste oplevering is medio september voorzien.”

Directiewisseling
Ook in de directievoering van het WHC vindt per 1 september een wijziging plaats. Joep Hendricks heeft het WHC per medio augustus verlaten en Puck van Holsteijn-Vink zal zijn taken per 1 september overnemen. Zij zal dit combineren met haar functie bij Horti Heroes. Hans Kleijwegt die een interimrol heeft vervuld zal nog actief zijn in de overdracht.


Stichting Greenport Food & Flowers is in 2012 opgericht en heeft als doel de realisatie van een fysiek en digitaal centrum voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Greenport. De achterban van de stichting wordt gevormd door ondernemende bedrijven die hun sporen hebben verdiend in de tuinbouwsector.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden