Logo bloemenkrant.nl
<p>Pieter Straathof en Jan de Boer gaven bij RTV Katwijk de aftrap voor de actie &#39;Samen scoren met Royal FloraHolland&#39;</p>

Pieter Straathof en Jan de Boer gaven bij RTV Katwijk de aftrap voor de actie 'Samen scoren met Royal FloraHolland'

(Foto: walter landesbergen)
Bloemen in Beweging

‘Samen scoren met RFH’

Initiatiefnemers van de petitie ‘Samen scoren met Royal FloraHolland’ zijn Jan de Boer (groothandel-exporteur), Pieter Straathof (bloemist), Jan de Rover (Ransom Flowers), Bert van der Kroft (kweker/bloemist), ondersteund door de Stuurgroep LijnrijdersBedrijven (SLB) en de vakvereniging FloraFutura en de VBW (Vereniging Bloemisten Winkeliers).

De groep maakt zich sterk voor een assortimentsveiling op oude leest geschoeid. Overtuigd dat fysiek veilen van levensbelang is voor een diep assortiment met veelgevraagde specialiteiten en continue stroom van noviteiten. ‘De ziel van de sector, het fundament waarop het succes van de coöperatie rust’.
Om dit te onderstrepen is de petitie niet tegen Royal FloraHolland gericht, maar juist voor de coöperatie. Samen scoren, want wat is een coöperatie zonder ziel en fundament?
De petitie zal worden aangeboden aan RFH CEO Steven van Schilfgaarde en burgemeester Visser van Katwijk, de gemeente waar veiling Rijnsburg onderdeel van uitmaakt en waar banen verloren kunnen gaan.

Onderzoek

Frappant aspect, de petitie en ‘de actie ‘Samen Scoren’ vindt plaats terwijl onderzoek van RFH nog loopt. Maar op een gunstige uitkomst wordt kennelijk niet gerekend. In de klankbordgroep, zeggen de initiatiefnemers, voelen juist de snijbloemenjongens zich ondervertegenwoordigd, terwijl zij de meest intensieve gebruikers zijn van deze marktplaats.
Bart Kerkmeer, manager Commerciële Operatie RFH en trekker van het project Lokale Veiling, laat voor alle duidelijkheid weten, dat Rijnsburg een van drie exportlocaties is en blijft.
Kerkmeer: “Door zowel Royal FloraHolland als door klanten wordt volop geïnvesteerd in Rijnsburg. Momenteel onderzoeken we de wenselijkheid en bedrijfseconomische haalbaarheid van een lokale veiling als onderdeel van de toekomstige landelijke, digitale veiling. Bij landelijk veilen wordt het productaanbod op de drie exportlocaties op dezelfde digitale klok geveild en door ons afgeleverd op de locatie naar wens van de koper. Bij landelijk veilen maken we gebruik van orderpicken, voor ons een nieuwe vorm van logistiek.
We hebben inmiddels twee sessies gehad met de klankbordgroep van in totaal circa 25 kwekers en kopers. Die klankbordgroep is zeer divers van samenstelling. Het gaat om zowel grote als kleine kopers en kwekers. Er zitten lijnrijders in, maar ook bloemisten. En we halen de behoeften en wensen op die leven op de verschillende exportlocaties, dus ook in Aalsmeer en Naaldwijk.”

Zorgpunten

Kerkmeer: “In de sessies met de klankbordgroep was er veel interactie tussen de deelnemers waarbij de diversiteit van de deelnemers goed tot uitdrukking kwam. Daarbij kwamen drie belangrijke zorgpunten naar voren.
Eerste punt dat genoemd werd is de zorg dat kopers het product niet meer fysiek kunnen zien. Een tweede zorgpunt is dat men bang is dat het straks niet mogelijk is om goed overzicht te houden op de landelijke klokken. En zowel kwekers als kopers noemen het verlies van de etalagefunctie voor producten, en daarmee afname van impulsaankopen en afname marktgevoel.
We hebben de afgelopen sessie vooral heel goed geluisterd en de diversiteit aan invalshoeken en meningen vastgelegd. Vanuit kwekers en kopers werd heel constructief meegedacht over welke oplossingen daarbij passen. In een derde sessie die binnenkort plaatsvindt willen we samen met de sector de behoeften die men heeft verankeren en gezamenlijk kijken welke oplossingen voorhanden zijn. Soms merken we dat al een oplossing is bedacht, maar dat die nog niet bekend is. Soms is er echt iets nieuws onder de zon waar we nog niet helemaal over nagedacht hebben. Dan biedt maatwerk een mogelijke oplossing.”

Haalbaarheid

RFH kan nog niet zeggen onder welke voorwaarden de lokale veiling wenselijk en haalbaar is. Dergelijke zaken komen dus pas in de derde sessie aan bod, die 7 juli plaatsvindt. Vervolgens wordt er op basis van mogelijke oplossingen gekeken naar de kosten en baten en er wordt gekeken naar behoeften en wensen vanuit de locaties Naaldwijk en Aalsmeer en dus niet slechts Rijnsburg.
Ook wordt gekeken naar de kosten en baten van een maatwerk oplossing. RFH: “Het moet immers bedrijfseconomisch wel verantwoord zijn. Dat zijn we verplicht naar onze leden.”
De samenstelling van de klankbordgroep wil RFH niet openbaar maken. Wel kunnen partijen die zich onvoldoende gehoord voelen, input leveren. RFH: “We sluiten niemand uit. Integendeel.”
Uiteindelijk rapporteert de klankbordgroep aan de directie van RFH, die op basis van het rapport van de projectgroep Lokale Veiling een besluit neemt. Waarschijnlijk gebeurt dit in of na de zomer.
Zowel vanuit kantoor RFH als het veld klinken geluiden dat een en ander in het voordeel van Aalsmeer gaat uitvallen. Dat zou betekenen dat de actievoerders in Rijnsburg de petitie en de actie ‘Samen Scoren met Royal FloraHolland’ voor spek en bonen optuigen, zodat de vrees van kleine kopers en kwekers gerechtvaardigd lijkt.

Petitie-programma
- 2 juli, besloten bijeenkomst van SLB (lijnrijders) en vakvereniging Flora Futura.
- 3 juli, aanbieden petitie.

Petitie kan online getekend worden tot 10 juli en 2 en 3 juli ter plekke van 11.00 tot 14.00 uur, op de locatie Theo Mulder aan de Laan van Verhof 2 in Rijnsburg.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden