Logo bloemenkrant.nl
Foto:

Verlies € 6 miljoen bij Royal Flora Holland

Dat Royal FloraHolland vorig jaar zes miljoen verlies leed, is minder dan de tientallen miljoenen die eerder werden verwacht. Ten opzichte van de winst van € 5,6 miljoen in 2019 is dat verschil van ruim € 11 miljoen.

DOOR JOHAN BOS

Bij de presentatie van het jaarverslag op 23 april was de directie daarover – in het licht van de verwachting - niet zo pessimistisch gestemd. Het was zonder corona beter geweest, maar CEO Steven van Schilfgaarde had veel waardering voor de sierteeltsector en de medewerkers van de veilingcoöperatie. Die laatsten hadden ook hun cao-verhoging van 2,5% met instemming van de vakbonden uitgesteld, omdat zij beseften dat de organisatie financieel in zwaar weer verkeerde. Overigens deed blijkbaar ook de tweehoofdige directie daaraan mee wat de vaste en variabele beloning betreft, maar in totaal liep die volgens het jaarverslag op van € 1,1 naar € 1,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van gestegen pensioenkosten.

Vernietigd

Hoewel vorig voorjaar veel bloemen moesten worden vernietigd, leidde in de rest van het jaar lagere aanvoer tot hogere prijzen. Via de veiling werden 11,4 miljard bloemen en planten verhandeld, een daling van 7,8% ten opzichte van 2019, maar de prijzen waren 5,3% hoger. De productomzet daalde met 2,9% tot € 4,6 miljard, vooral als gevolg van de vraaguitval van half maart tot half mei. Lage aanvoer leidde ook tot minder dienstverlening. De bedrijfsbaten daalden van € 368.456 naar € 341.322. Om kosten te besparen heeft men onder neer gesneden in de inhuur van ‘flexibel personeel’.

Noodfonds

Van Schilfgaarde constateerde bij de presentatie dat niet eerder in geschiedenis van de coöperatie zoveel bloemen en planten plotseling onverkocht bleven. Hij zei dat de sierteelt snel als bijna enige sector een Noodfonds stichtte, dat kwekers en kopers hielp vooruit te blijven kijken. “Onze sector heeft zich vorig jaar van zijn allerbeste kant laten zien.”

Floriday en Landelijk Veilen blijven de toekomst van RFH, blijkt uit het jaarverslag. In die zogeheten ‘strategische projecten’ werd in 2020 veel geïnvesteerd. “Floriday heeft de potentie uit te groeien tot een wereldwijd platform”, meldt het jaarverslag. In 2020 vonden de eerste dollartransacties plaats, zegt het. Daarmee komt de veiling volgens haar tegemoet aan een wens van internationale kwekers en kopers.

Volgens Van Schilfgaarde is de strategie gericht op de gang van een fysieke sierteeltmarktplaats naar een digitaal B2B-sierteeltplatform. Voor het feit dat vorig jaar het 100% digitaal gaan (via Floriday) en de verplichte certificering er niet kwamen, was de noodrempetitie geen aanleiding, zegt de veiling. Die petitie is volgens een woordvoerder wel meegewogen maar zou slechts één van de signalen van onvrede bij de achterban zijn. In het vervolg wil de directie wel meer kwekers en handelaren bij de implementatie van de strategie betrekken. “We kijken meer naar maatwerk oplossingen en minder naar ‘one-size-fits-all’”, zei Van Schilfgaarde.

Vermogen

Het eigen vermogen van de coöperatie daalde van € 225,5 miljoen naar ruim 217 miljoen. Er staat overigens voor € 68 miljoen aan terreinen te koop. De liquide middelen zakten van € 8 naar € 4 miljoen. Op deelnemingen verloor de coöperatie € 623.000, in 2019 was het resultaat nog een winst van € 207.000. Overigens werd vorig jaar de RFH Holding BV opgericht, waarin de coöperatie een 100%-aandeel heeft.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden