Logo bloemenkrant.nl
Foto: Melinda-lou v/d Linden

Audit

En ik maar denken dat de ledenraad van Royal FloraHolland een adviesorgaan was voor directie.

Maar in crisistijden ligt het advies blijkbaar omgekeerd. Samen met de voorzitters van ledenraad en Raad van Commissarissen zegt die directie nu dat volgens dat drietal die ledenraad géén audits mag laten uitvoeren op Floriday, verplichte digitale certificering en zichzelf. De ledenraad heeft daarvoor geen mandaat, constateren zij gezamenlijk. Maar de audit was één van de essenties van de ‘noodrempetitie’, die meer stof deed opwaaien dan men had verwacht. Kennelijk was ledenraad noch directie of RvC zich vóór die petitie bewust van de onvrede die onder leden en klanten van de veiling leefde. De vraag is wat leden met zo’n gremium moeten, dat volgens RFH tot een betere inbreng van hen zou leiden. Onafhankelijke expertise raden de drie voorzitters dus af. De ledenraad, die tot nu toe doof en blind was voor een deel van de leden, gaat zélf de petitie behandelen als het aan hen ligt. Geen audit van buitenaf, want daar heeft die namens de leden sprekende raad geen mandaat voor. Merkwaardig. En ik als – ik geef het toe – juridisch niet geschoolde columnist maar denken dat artikel 6.4 van het Ledenraad Reglement ook daarvoor groen licht geeft, want er staat: ‘Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die door de wet aan de algemene vergadering van een coöperatie zijn toebedeeld, alsmede de bevoegdheden die bij de Statuten aan haar zijn toebedeeld.’ Maar die raad mag dus niet naar buiten kijken.

Johan Th. Bos
Johan Th. Bos, redacteur van de Bloemenkrant, geeft in zijn columns zijn mening over de sierteelt.


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden