Logo bloemenkrant.nl
<p>Jan Willem de Vries</p>

Jan Willem de Vries

(Foto: WUR)
Column

Hoe eerder hoe liever beginnen met onderzoek

De Business Unit Glastuinbouw is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen. Onze medewerkers beschikken over een grote breedte aan kennis en expertise op relevante vakgebieden. Wij zien onszelf als het academisch ziekenhuis voor de sector die werkt aan de problemen van de toekomst.

Het is jammer te moeten constateren dat ik regelmatig in gesprek kom met telers, kwekers maar ook tuinbouwtoeleveringsbedrijven die wel van ons gehoord hebben en dus weten dat wij er zijn, maar niet zo goed weten wie wij zijn en wat wij doen. Voor mij reden genoeg om hier aandacht aan te besteden. Dit vanuit een overtuiging dat u zichzelf te kort doet door geen kennis te nemen van ons werk. 

Wageningen
Eenieder die met enige regelmaat mijn stukje leest, weet wel dat de Businessunit Glastuinbouw & Bloembollen een onderdeel is van Wageningen Plant Research (WPR), een van de vijf kennis eenheden van Wageningen University & Research. Als Businessunit werken wij primair voor teeltbedrijven. Daarnaast worden werkzaamheden verricht voor aanpalende bedrijven in de sector zoals tuinbouwtoeleveranciers en handelshuizenWij richten ons op innovaties in de glastuinbouwsector. In zijn huidige vorm bestaat de Businessunit sinds november 2006 en is voortgekomen uit het samengaan van de praktijkonderzoek plant en omgeving (voorheen de proefstations Naaldwijk en Aalsmeer) en onderzoekers die zich binnen Wageningse instituten PRI (Plant Research International) en A&F (Agrotechnology & Food Sciences Group) bezighielden met glastuinbouwonderzoek. Door deze samenvoeging werd meer dan 115 jaar ervaring bijeengebracht. Begin 2019 is het Bloembollen onderzoek uit Lisse aan de Businessunit toegevoegd. 

Onderzoeksinstituut
De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen is het Nederlandse onderzoekinstituut voor de Glastuinbouw & Bloembollen. We staan dicht bij de praktijken en door onze plek binnen de Wageningen University & Research midden in het onderzoek. Ons werk doen we vanuit verschillende thema’s van onderzoek. Zo onderscheiden wij Kasklimaat & energie. Gewasbescherming, Water- & nutriënten- efficiëntie, geavanceerde productiesystemen, kwaliteit & productie, nieuwe verdienmodellen en bloembollen. Wilt u meer weten over deze onderzoeksthema’s bezoekt u dan onze website www.glastuinbouw.wur.nl

Duurzaam

Al het werk wat wij uitvoeren doen we vanuit een duurzaamheidsgedachte en het besef dat resources steeds schaarser worden. Voorbeelden waaraan gewerkt wordt zijn: 

  • Concepten voor teelten en kassen en innovatieve technieken voor het besturen van kasklimaat, het besparen en opwekken van energie. 
  • Strategieën en technieken voor duurzame gewasbescherming.
  • Systemen en technieken voor het monitoren en verbeteren van de waterkwaliteit, voedingsstoffen en gewasgezondheid. 
  • Integrale ontwerpen voor productiesystemen met mobiele teeltsystemen, kasontwerpen, met behulp van sensoren ziekten en plagen waarnemen.
  • Onderdelen van productie- en selectiesystemen zoals innovatieve sensoren, vision systemen en robots. 
  • Het ondersteunen van veredelingsbedrijven bij het selecteren van nieuwe, betere rassen door bijvoorbeeld behulpzaam te zijn bij fenotyoeren of in een vroegtijdig stadium op smaak te beoordelen.

En tal van andere onderwerpen.

Het type onderzoek wat wij doen is strategisch onderzoek, het type onderzoek wat de basis legt voor de toekomst van de sector. Je zou kunnen zeggen dat het onderzoek is voor overmorgen. Samen met bedrijfsleven, wetenschap en overheid worden vragen over bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten. Vaak zijn dit PPS’ en waarbij overheid bedrijfsleven en onderzoek gezamenlijk optrekken. Bij vrijwel alle grote innovaties die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden heeft de Business Unit Glastuinbouw een rol gespeeld in ontwikkeling en/ of het toepasbaar maken voor de tuinbouw. Om een paar voorbeelden te noemen, de introductie van Aardwarmte, Het Nieuwe Telen, de ID-kas en de daglichtkas, het toepassen van diffuus glas, toepassen van LED’s in hybride systemen, introductie van de roof mijt Swirsky, autonoom telen, etc.

Als we de analogie met de brandweer zouden maken zijn wij er niet om branden te blussen, maar veel meer om te voorkomen dat er brand ontstaat en het maken van nieuwe brandbestrijdingstechnieken. En als u nu zegt ik heb vandaag problemen, betekent het dat we hier dus eergisteren aan hadden moeten beginnen.

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden