Hoe serieus neemt RFH inspraak van de leden?
Logo bloemenkrant.nl
<p>Hoofdkantoor RFH.</p>

Hoofdkantoor RFH.

(Foto: Ossip van Duivenbode)
Bloemen in Beweging

Hoe serieus neemt RFH inspraak van de leden?

Leden die weinig in de melk te brokkelen hebben, dat laatste wil de directie van RFH nu tegen spreken met haar voornemen leden meer te betrekken bij veranderingen. Meer te luisteren ook. Wat te doen met de vele signalen.

Door Walter Landesbergen

En om maar direct het bewijs te leveren dat het hier niet om een intentie gaat, maar de daad wel degelijk bij het woord wordt gevoegd, somt de RFH-directie in haar brief aan haar leden een aantal punten op die blijk geven van toenadering.

Citerend:

1. Uitstellen van de handhaving op de milieuregistratie en certificering.
2. Aan de ledenraad is nader advies gevraagd over de invulling van de verplichting voor digitale milieuregistratie en certificering.
3. Samen met marktpartijen werken we nu aan een gefaseerde aanpak voor implementatie van Floriday, waarbij we samen een haalbare einddatum bepalen. Naast de gefaseerde aanpak werken we aan meer transparantie en goed beheer van data, op een constructieve manier en samen met alle betrokken partijen.
4. We gaan de Ledenraad eerder bij de uitvoering van de strategie betrekken. Dus al vanaf het moment van probleemanalyse in plaats vanaf het moment van de oplossing. We gaan meer in co-creatie, dus samen, plannen ontwikkelen. De regie- en begeleidingsteams blijven hierbij van onschatbare waarde.
5. We ondersteunen de Ledenraad met (externe) expertise bij de uitvoering van zijn taken, zodat de rol van de Ledenraad richting zowel directie als leden beter kan worden ingevuld.

Nadere lezing verdienen de punten 4 en 5.

Heilig geloof is vorm van doelredeneren

Strategie

Bij punt 4 staat dat de directie van RFH voortaan de leden eerder zal betrekken bij de uitvoering van de strategie.
Achter deze zin gaan alle problemen schuil waarmee RFH op dit moment te kampen heeft. Impliciet staat hier dat aan de strategie zelf niet getornd kan worden. De strategie die is uitgestippeld is heilig verklaard.

Dit wordt door de directie bevestigd in dezelfde brief.

Directie RFH: “We stappen daarmee niet af van onze strategie - dat zou onze coöperatie en sector alleen maar verzwakken. Zaken als Floriday, milieucertificering, Landelijk Veilen en Floriway blijven op de agenda - maar dan wel op een manier die het voor iedereen mogelijk maakt om mee te bouwen, ontwikkelen en achter deze strategie te staan.”

Heilige geloof in de strategie is hiermee een doelredenering geworden. De digitale marktplaats als ideaalbeeld. Een beloofde land dat onder architectuur staat van bestuurders die hun sporen verdiend hebben in de logistiek en digitalisering, en nauwelijks gehinderd worden door de mores die gelden in de sierteeltwereld. Juist dat gebrek aan kennis van de sector is de bron van alle problemen die vervolgens zijn uitgemond in de enquête en de petitie.

Tegenmacht

Wie aan de top zit, staat bloot aan het gevaar het zicht op de valkuilen van de macht te verliezen. De grootste misvatting die bestuurders kunnen maken, is de veronderstelling dat macht samenvalt met het monopolie op het juiste inzicht. Om debacles te voorkomen is daarom tegenmacht nodig.
Met de enquête en de petitie heeft tegenmacht van zich doen spreken en het gremium ledenraad geactiveerd. De koninklijke weg, nu ALV niet meer bestaat.
Maar of de ledenraad daadwerkelijk in haar kracht gezet wordt, zoals gesteld in een concernbericht van 2 april, zie de site van RFH, is zeer twijfelachtig.
De gepredikte ruimte voor inspraak is opzichtig en zal de aandacht moeten afleiden van de grote zaak die nu speelt: het verzoek om audits, onder andere naar het reilen en zeilen van de coöperatie in het algemeen en het handelen van de directie in het bijzonder.
Als RFH daadwerkelijk meent leden meer te gaan betrekken bij veranderingen, dan kan zijn die cultuurverandering gestalte geven door de petitie volledig in te willigen.
De kans dat die wil er is, lijkt niet groot. Procedureel kan de directie zich verschuilen met de mededeling dat dergelijke verzoeken niet tot het mandaat van de ledenraad behoren.
Als dat gebeurt, is conclusie dat RFH een coöperatie is, waarbij de leden een vorm inspraak genieten die er niet zo heel veel toe doet en tegenmacht statutair geneutraliseerd wordt.

Vervolg petitie

Eind april is er een formele ledenraadvergadering, waarin de 3 voorzitters (ledenraad, directie en RVC) hun advies geven over de petitie. Eind mei volgt een informele vergadering waarin de petitie besproken wordt.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden