Logo bloemenkrant.nl
Jan de Boer, Barendsen Flowers- Aalsmeer
Jan de Boer, Barendsen Flowers- Aalsmeer (Foto: walter landesbergen)
Bloemen in Beweging

Proost op een vitale sector

29 augustus verscheen Jan de Boer in een uitgebreid nieuwsitem op EenVandaag*. Dit mediakanaal had hem een aantal maanden gevolgd in tijden van corona. Het werd een indrukwekkende mini-docu. De Boer deed realistisch zijn verslag, authentiek, met veel passie en liefde voor zijn sector. Als er nog gezocht wordt naar een sierteelt-ambassadeur, dan is dat niet meer nodig. We hebben hem al. Lees maar.

De Bloemenkrant sprak met Jan de Boer. Omdat de krant precies op de dag van de troonrede haar terugkeer viert, leek het ons passend om Jan te vragen naar zijn visie op de sierteeltsector na corona.

DOOR WALTER LANDESBERGEN

Nauwelijks de gelegenheid gevonden om te gaan zitten aan een tafeltje in Het Tuinhuis van de Historische Tuin in Aalsmeer, steekt De Boer van wal.

Vitale sector

De Boer: “Corona heeft ons belangrijke lessen geleerd. Zo zijn we er achter wat vitale beroepen zijn. Zorgpersoneel, onderwijzers & leraren, politieagenten… beroepsgroepen aan wie de laatste jaren de nodige aandacht en waardering is onthouden. En we weten nu ook dat onze sierteelt tot de vitale sectoren behoort. De afgelopen maanden stonden bloemen en planten zeer positief in de schijnwerpers. De boodschap die wij als sector al jaren verkondigen, zag je nu massaal in praktijk gebracht door de burgers van Nederland. Bloemen houden van mensen. Het onderstreept ook onze verantwoordelijkheid.”

Bloemenkrant: Verantwoordelijkheid? In welke zin?

De Boer: “Groen heeft een niet te onderschatten maatschappelijke functie. Bloemen en planten zijn meer dan decoratie. Groen staat voor de menselijke maat en verbinding, groen is zorgzaam. Met bloemen en planten drukken we onze diepste emoties uit, zoals troost en vreugde. Groen is geborgenheid en samenhorigheid. Als herbezinning een kleur heeft, dan is het groen. Wij als sector zijn handelaren in welbevinden.”

Bloemenkrant: Mooi gezegd, maar wat als de dreiging van corona is geweken, vallen we dan niet terug in oude gewoonten en verschuift onze interesse weer van viooltjes naar vliegen?

Europa

De Boer: “Nog een les die geleerd is. Groen is ook een kwestie van eigen belang. Onze toekomst is groen. Die herbezinning op onze manier van leven moeten we omzetten in daden. We zullen zaken echt anders moeten aanpakken. 1- Minder globalisering en meer lokaal. 2- Minder consolidatie en meer diversificatie. 3- Minder solistisch en meer samenwerking.
De sierteelt moet zich meer gaan richten op Europa. Telen op ons eigen continent, met gebruikmaking van robotiseringstechnieken. Het is realistischer om te stellen dat het potentieel in eigen huis groter is, dan dromen over gouden bergen ver weg in China en Amerika. Meer aandacht voor innovatie, want het zijn niet de lage prijzen en de grote volumes die de sector vitaal houden. En we moeten Europees naar ketenregie als het gaat om markt, duurzaamheid, promotie etc.”

Papieren emmer
Een mooi voorbeeld van duurzaam en lokaal -in Nederland- produceren is de introductie van de papieren emmer van Van Dongen De Jong Verpakkingen. De innovatieve papieren emmer moet uiteindelijk een gelijkwaardig alternatief worden van de plastic emmer. De emmers zijn gemaakt van 100% nieuwe vezels.

Bloemenkranten: Dat is een ambitieus en rigoureus programma. Hoe denk je dat de gefragmenteerde sierteelt dit voor elkaar gaat boksen?


Miljardenfonds

De Boer: “Daar hebben we inderdaad wat hulp bij nodig van de landelijke en Europese overheid. Groen verdient die erkenning. Net als de Rotterdamse haven en Schiphol is de sierteelt een oranje reus die stevig heeft bijgedragen aan het wereldwijde imago van Nederland.
Waarom zou de sierteelt geen aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het investeringsfonds van 20 miljard?

Neem nu onze innovatieve kracht op het gebied van productontwikkeling. In plaats van dit te stimuleren, is er nu sprake van een rem. Probeer eens een nieuw ras op de markt te brengen? Naast de vakmatige uitdaging is de administratieve drempel ook nog eens hoog: registratiegeld, vbn-nummer, lidmaatschap veiling, mps-keurmerk en audit en dan de btw die verhoogd is. Waarom is dat?

Een bijdrage uit het investeringsfonds zou de letterlijke vergroening van de samenleving een verdere boost kunnen geven. De gedragsverandering bij de consument is er al. Die willen groen.

Maar ook als sector moeten we ons aanpassen. De grote instituten -veiling en bank- hanteren nu een soort uitsluitingsmodel. Daarmee bedoel ik, het moet allemaal groter en groter, terwijl de nieuwe trend juist kleiner, bijzonderder en persoonlijker is. Onze sector heeft kleine en startende bedrijven nodig om vitaal te blijven. We zijn gebaat bij vers bloed. Werp hier geen drempels op. Een vitale erfopvolging is ook een voorwaarde voor de mooie groene toekomst die voor onze sector is weggelegd. Laten we dit moment benutten. De wereld heeft ons nodig… proost.”

Een bloemenhotel
Over innovatie kracht gesproken… Voor dit najaar zijn de Trade Fair en de IFTF geschrapt. Jan de Boer legt zich niet neer bij deze situatie. Een sector zonder fysieke etalage is een Keukenhof zonder tulpen, vindt hij.
De Boer en zijn Florapodium-team heeft samen met Hotel Aalsmeer het initiatief genomen tot het realiseren van een bloemenhotel. Nu de vraag naar hotelkamers laag is en de behoefte aan het tentoonstellen van bloemen groot, worden dit najaar de onbenutte hotelkamers omgetoverd in bloemenetalages. Bedden eruit, bloemen erin. Resultaat, een noviteitenplatform dat volledig coronaproof te bezoeken is door belangstellenden uit de hele wereld.
Het enthousiasme over het plan is zo groot, dat er ook gedacht wordt aan het opzetten van tijdelijke bloemenhotels -expo hubs- in het buitenland.

Samenvattend

Jan de Boers voorgestelde strategie voor een vitale sierteeltsector in de komende jaren.

1- Lokaal veredelen en telen.
2- Diversificatie.
3- Samenwerking.
4- Toetredingsdrempels verlagen.
5- Product-innovatie stimuleren.
6- Zorgen voor vers bloed.

* = Op internet is het nieuwsitem terug te zien. Titel: Bloemenexporteur in coronatijd: in 5 maanden van bijna failliet tot een nieuw kantoor in Hongkong. https://bit.ly/2Zj96xu

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden