Geen Europese hulp aan sierteelt Nederland | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN LNV
FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN LNV (Foto: MARTIJN BEEKMAN)

Geen Europese hulp aan sierteelt Nederland

In een brief aan de voorzitter van de Tweede kamer liet Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten ook aan te dringen op Europese hulp voor de sierteeltsector.

Schouten: "Hoewel de Europese Commissie eerder een steunpakket aankondigde met diverse financiële maatregelen, waaronder versoepeling van de staatssteunmogelijkheden, is het voorzitterschap van mening dat het pakket van de Europese Commissie met algemene steunmaatregelen niet afdoende is om de specifieke problemen in de landbouw en voedselproductie het hoofd te bieden. Het voorzitterschap wil de Europese Commissie daarom vragen om aanvullende crisismaatregelen te treffen. Daartoe wordt de lidstaten gevraagd om informatie over de situatie in de diverse sectoren en voorstellen voor wenselijke crisismaatregelen te presenteren."

Schouten: “De situatie in Nederland is zorgelijk in verschillende sectoren, waaronder sierteelt,aardappelen, zuivel, suiker, eenden, en visserij. Veel sectoren hebben te makenmet plotselinge vraaguitval, dalende prijzen, transport- en logistieke problemen,en wegvallen van seizoenarbeiders. Zo heeft de sierteeltsector met dramatische dalingen in de omzetten te maken als gevolg van het wegvallen van belangrijke exportmarkten en ook binnenlandse vraaguitval. Hoewel dit niet een sector is waar op EU-niveau veel voor geregeld is, wil Nederland vanwege de urgente en grote problematiek de Europese Commissie vragen om te voorzien in maatregelen zoals die reeds bestaan voor de groenten en fruitsector. Ik denk daarbij aan compensatie voor geleden schade zoals steun voor het doordraaien dan wel het uit de markt nemen van sierteeltproducten (vergoedingen voor niet-afgezetteproducten)."

Lees hier de hele brief van Minister Schouten.

Inmiddels is duidelijk dat die hulp er voorlopig niet komt. De NOS meldt dit via teletekst. Zie ook het artikel "Greenports oproep aan kabinet: “Snel Noodfonds nodig voor behoud sierteelt” op deze site.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>