Logo bloemenkrant.nl
Foto: VG colours

Verbod VG Colours nog steeds van kracht

Op 2 december 2019 heeft het hof Den Haag, op verzoek van VG Colours, besloten dat de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 2019 tijdelijk wordt geschorst.

VG Colours had in het hoger beroep tegen dit vonnis aangevoerd dat de tenuitvoerlegging een noodtoestand voor het bedrijf creëert. VG Colours is op 19 juni 2019 door de rechtbank Den Haag op de vingers getikt voor het maken van inbreuk op het octrooi van HE Licenties. De rechtbank heeft hierop aan VG een inbreukverbod opgelegd en VG is veroordeeld, waardoor zij per onmiddellijk de verkoop van de door haar gekleurde inbreukmakende orchideeën diende te staken alsmede tot het betalen van schadevergoeding aan en de proceskosten van HE.

VG is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan en heeft, als onderdeel van het hoger beroep, verzocht om schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis. Dit om een aantal redenen. Volgens VG is bijvoorbeeld de kwaliteit van de kleuring minder goed met haar nieuwe methode en blijven de planten veel minder lang goed. Ook heeft VG het hof geïnformeerd dat zij het financieel gezien niet veel langer meer zal volhouden indien HE Licenties de executie van het vonnis van 19 juni 2019 zou voortzetten.
Het hof heeft het hierop aannemelijk geacht dat uitvoering van dit vonnis inderdaad de continuïteit van VG ernstig in gevaar brengt en heeft om die reden de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst. 

Het vonnis van de rechtbank Den Haag is echter niet vernietigd. Het mag ten aanzien van VG enkel niet ten uitvoer worden gelegd. Wat betekent dat het octrooi van HE nog steeds geldig is en het verbod nog steeds van kracht is. HE zal dit octrooi dan ook blijven handhaven en inbreukmakende partijen aanspreken.
Ook aan VG heeft HE inmiddels laten weten dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank niet betekent dat VG zonder consequenties inbreuk zou mogen blijven maken op het octrooi van HE. 


 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden