Parlementaire vragen over het plantenpaspoort | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: BK

Parlementaire vragen over het plantenpaspoort

Op 14 december is het Plantenpaspoort van kracht. Of de sector op Europees niveau klaar is voor deze verordening mag betwijfeld worden.

En ook het Europees Parlement heeft nog wat vragen te beantwoorden, zoals te lezen valt op deze site: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003753_NL.html 

hieronder onverkort weergegeven.
 

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003753/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Jan Huitema
Betreft: Plantenpaspoort

Het Europees plantenpaspoort (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313) is een maatregel die vanaf 14 december 2019 in werking zal treden in de Europese Unie.

Elke plant moet van een dergelijk nieuw plantenpaspoort worden voorzien om de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (Verordening (EU) 2016/2031) te ondersteunen. De verordening heeft als doel om elke plant traceerbaar te maken zodat het mogelijk wordt om de bron
van plaagorganismen en/of ziekten bij planten makkelijker te traceren. Planten en andere sierteeltproducten hebben de hoogste exportwaarde voor Nederland, met een bedrag van 9,2 miljard EUR voor 2018.(1)

De gevolgen voor kleinere plantentelers die met een gediversifieerd plantenpakket werken, zijn echter enorm. Het coderen van elke plant brengt een heel zwaar kostenplaatje en administratieve last mee voor de kleine producenten met een diverse plantenteelt. Verscheidene lidstaten hebben nog geen duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van deze verordening.

Hoe zal de Commissie voorkomen dat oneerlijke concurrentie ontstaat tussen landen die de regels inzake het plantenpaspoort juist toepassen en de andere landen?

Hoeveel bedragen de kosten van de uitvoering voor de mkb-plantentelers in Nederland en bij uitbreiding in alle lidstaten volgens de Commissie?

Is hier een effectbeoordeling over verricht, met aandacht voor de kostprijsverhoging?

Waarom is gekozen voor een systeem waarbij een fysieke sticker moet worden aangebracht en niet voor een gelijkaardig digitaal codeersysteem?


noot (1) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/03/landbouwexport-ruim-90-miljard-euro-in-2018

foto onder: Jan Huitema, fractie Renew Europe

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>