Logo bloemenkrant.nl
De heren middenin de chrysanten.
De heren middenin de chrysanten. (Foto: Leeuwen, Remco van)
Growers pride

Marktinfo vergroot commerciële kans

Steeds meer chrysantenaanvoerders betwijfelen of er wel een Brexit komt.

Het product chrysant doet het nog steeds goed, al was het even spannend rondom de Brexit. Immers, ruim vijfentwintig procent van de Nederlandse chrysanten gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Maar hoe langer het duurt hoe minder men zich er druk om maakt.

DOOR WILMA VAN VELZEN

"Het is zelfs zo dat steeds meer chrysanten aanvoerders betwijfelen of er überhaupt nog wel een Brexit komt" zegt Dirk van Vuurde, die samen met Remco van Leeuwen de productmanagers van chrysant zijn bij Royal FloraHolland. "Andere markten zijn er ook en zoals ieder jaar draaien verschillende Duitse retailers op dit moment volop troschrysanten en Santini's. En in veel andere Europese landen zijn er overal fraaie monobossen chrysanten in het schap te vinden."

Heel goed chrysantenjaar

"Het gaat over het algemeen redelijk goed met chrysant. Ten opzichte van vorig jaar zien we een krimp van bijna 1,5% in stuks en ruim 2% qua omzet. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat het vorig jaar een heel goed chrysantenjaar was. Kijken we naar de drie productgroepen tros, Santini's en geplozen, dan zien we bij de troschrysanten dat de afzet in stuks tot en met periode 9 stabiel is gebleven terwijl de gemiddelde klokprijs direct ruim een cent achterbleef in vergelijking met vorig jaar. Bij de Santini's zien we een krimp in stuks van 3,5%, maar ligt de gemiddelde prijs 2,5 cent hoger. De geplozen chrysanten laten een krimp zien van -5,5% tegenover een 2 cent hogere middenprijs."

Belangrijkste afzetlanden

De top drie van belangrijkste afzetlanden voor chrysant zijn het Verenigd Koninkrijk (25%), Rusland (15%) en Duitsland (13%). "De afzet naar het Verenigd Koninkrijk is iets gekrompen, terwijl die naar Rusland en Duitsland stabiel is gebleven. Bij de verhouding retail-groothandel gaat nog steeds 70% richting groothandel. Ook de handel naar Rusland gaat goed. Bij verschillende op Rusland georiënteerde klanten zien we zelfs groei in chrysanteninkoop. Ook de inkoop voor de eerste schooldag, traditiegetrouw in de eerste week van september, was in aantallen weer goed. Het was op dat moment erg warm in Europa erg warm waardoor de prijzen wat tegenvielen. De grootste pieken voor chrysant zijn de Engelse Moederdag en Internationale Vrouwendag. Hiervoor wordt altijd extra geproduceerd."

Duurzaam

"De aanvoer is de afgelopen jaren wat gekrompen, vooral bij troschrysanten. Alhoewel we momenteel weer geluiden van uitbreiding horen bij bestaande aanvoerders. Echte vernieuwing is er op dit moment niet, maar nog steeds is 50% van de in Nederland geproduceerde chrysanten wit, gevolgd door geel en roze. Ingezet wordt vooral op duurzaam produceren. Vanuit de handel worden steeds hogere eisen gesteld die kwekers moeten onderschrijven met certificering. De verwachting is dan ook dat duurzaam produceren, verpakken en efficiënt transporteren voorop blijft staan."

Afzetadvies

Van Vuurde is samen met collega Remco van Leeuwen veel op pad voor het verstrekken van afzetadviezen aan kwekers. "Deze relatief nieuwe dienstverlening van Royal FloraHolland is puur maatwerk. Aan de hand van een uitgebreide marktrapportage, analyses en concrete adviezen bieden we kwekers inzichten die hen helpen de marktpositie van hun bedrijf te versterken. Onze ketenbrede productkennis, van productie tot consument, zetten we graag in om kwekers meer marktkennis van hun product aan te reiken waarmee zij hun commerciële kansen kunnen vergroten."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden