Logo bloemenkrant.nl
Royal FloraHolland Naaldwijk-Honselersdijk, afmijnzalen C en D (de plantenklok en de bloemenklok).
Royal FloraHolland Naaldwijk-Honselersdijk, afmijnzalen C en D (de plantenklok en de bloemenklok). (Foto: Erik van der Burgt / Verbeeld)
Bloemen in Beweging

Flora Futura luidt de noodklok

De fysieke klok zit in een neerwaartse spiraal. Beeldveilen lijkt de toekomst. Daarmee gaan onvervangbare waarden verloren, meent Vakvereniging Flora Futura. Jos Kester, een van de founders van Flora Futura: "De fysieke klok is meer dan een veilinstrument, het is het hart van de coöperatie, de ziel van de sector.

De stand van zaken

Hoe gaat het eigenlijk met de fysieke klok? De storm van september 2017, toen de fysieke klok met een extra algemene ledenvergadering gered moest worden, leek even geluwd. Maar de fysieke klok is weer helemaal terug op de agenda, omdat Flora Futura-lid Henk Spaargaren voor de zomervakantie de noodklok over de fysieke klok wederom luidde. Hoe zit het nu precies? Hoe zijn de ontwikkelingen en is de fysieke klok ten dode opgeschreven?

Door Walter Landesbergen

In zijn presentatie voor de Flora Futura vergadering van 4 juli jl. lichtte Arie Bezemer, teammanager Operatie Veilen Planten, nog eens het belang van de klok voor RFH toe.
Maar er is sprake van begripsverwarring. Waar het Flora Futura om te doen is, het open houden van de fysieke klok, legt RFH zich vooral toe op de digitale wijze van inkoop, waar de groei en de investeringen groot zijn.

Digitale marktplaats

In het jaarverslag van 2018 wordt de digitale marktplaats als prioriteit genoemd.
Op pagina 8 en 9: Het uitbouwen van Floriday als basis voor het wereldwijde digitale ecosysteem voor de sierteeltsector. Dankzij het aanbodplatform Floriday kan Royal FloraHolland de leidende digitale marktplaats worden met relevantie voor stromen tussen export- en importlanden, zoals Kenia, Ethiopië, Colombia, Ecuador, China en de VS.

Kweker en koper

Maar bij dat beeldveilen worden ook vraagtekens gezet. Kweker en handelaar Huub van Diemen, van kwekerij De Amstel, dagelijks op de tribune te vinden, meent:
"De handel is gebaat bij zien, voelen en ruiken. Dat doet kopen. Daar kan geen beeldveilen tegenop. Verdwijnt de fysieke klok, dan verdwijnt er ook een stuk handel. Bij op afstand kopen, ben je voorzichtiger. Je wil het risico van een misser zoveel mogelijk uitsluiten. Dat kan bijvoorbeeld door op naam te kopen, door te vertrouwen op je bekende contacten en relaties. Maar daarmee is er wel sprake van een beperking. Je mist de impuls en het avontuur.
Er wordt gezegd dat de kosten van de fysieke klok een van de redenen is die het voortbestaan ervan ondermijnen. Maar dat lijkt me sterk. Ik bedoel, er moet toch geveild en verdeeld worden. Alleen de karren komen niet meer voor de klok, dat kan het verschil niet maken.
Ik denk dat vooral de kleine kweker gedupeerd gaat worden bij het verdwijnen van de fysieke klok. Die gaan een marktplaats verliezen, want hebben geen geld voor eigen verkopers. Hun bestaansrecht wordt bedreigd.
Naar mijn idee moet er juist geïnvesteerd worden in de fysieke klok. Meer assortiment, meer kopers. Dat zou beter zijn voor de sector dan een totale overstap naar beeldveilen."

---Xander van Reisen is commercieel directeur van Noviflora. "Het omzetaandeel van de fysieke klok is bij ons niet groot. Ik schat het op zo'n 10%. Maar toch kan de fysieke klok als prijsinstrument niet gemist worden."---

Kosten

Gevraagd naar de kosten die aan de fysieke klok kleven, wenst RFH, via perswoordvoerder Michel van Schie, niet met cijfers te reageren. "De kosten van de fysieke inkoop (en van de klok in het algemeen) versus de digitale inkoopwijze vinden hun weerslag in de tarieven die we daarvoor hanteren. Wij geven daarover geen gedetailleerde informatie. Dat is een interne aangelegenheid."
"RFH onderkent dat er een behoefte is aan fysiek veilen en hanteert sinds de ledenvergadering van 2017 het beleid dat fysiek veilen gecontinueerd wordt zolang daar behoefte aan is. Voorwaarden daarbij zijn dat de kosten van het fysiek veilen gedekt worden en dat innovaties in het totale veilsysteem (bijvoorbeeld landelijk veilen) niet worden geblokkeerd."

Het is hier waar Flora Futura de noodklok luidt. RFH hanteert het principe kostenmaker kostendrager, terwijl er geen inzicht is in de werkelijke kosten, ongeacht het feit dat de achterban daar herhaaldelijk naar vraagt. Hetzelfde geldt voor de kosten van de innovaties.

---Wout Oor is manager sales cut flower bij Dummen Orange. "De fysieke klok is heel geschikt om te polsen of nieuwigheden kunnen rekenen op enthousiasme uit de markt."---
 

Fysieke klok

Feitelijk gezien zijn de ontwikkelingen rond de fysieke klok verre van positief. RFH biedt geen cijfers over de exacte omzet, maar die zal net als de klok in het algemeen jaarlijks teruglopen. Navenant het aantal kopers. Dit terwijl het aantal klanten dat digitaal inkoopt via Kopen Op Afstand en via klokvoorverkoop gestaag groeit. Die neerwaartse spiraal wordt voor de fysieke klok nog eens versterkt door het kostenmaker kostendrager-principe.
Of klokvoorverkoop en het landelijk planten veilen in Aalsmeer mogelijke oplossingen blijken om het tij te keren, dat is de vraag. RFH zet hier wel op in, maar in een bijeenkomst met de Bloemenkrant werd ook duidelijk dat RFH er rekening mee houdt, dat de digitale klok wel eens alle voordelen in zich kan dragen die de fysieke ook heeft. Kortom, als digitaal een volwaardig alternatief is, waarom dan nog fysiek?

Visies

Er staan dus twee visie tegenover elkaar. De boekhoudkundige van RFH -de fysiek klok kost te veel, voegt niets toe en kan verdwijnen- en de strategische van FF -de fysieke klok heeft onvervangbare waarden: prijszetting, het brede assortiment, impulsaankopen en etalage.
Deze twee visies moeten wat Flora Futura betreft naast elkaar blijven bestaan. Sterker, de fysiek klok moet zelfs versterkt worden. Met onder andere het herstel van de etalagefunctie die nu door velen gemist wordt.
Dat een dergelijke etalage niet permanent door klokgebruikers kan worden onderhouden, dat blijkt. Volgens Flora Futura zou dit dan ook door de veiling opgepakt moet worden. Die ondersteuning is er wel, maar het initiatief tot creëren en exploiteren van een etalage- en ontmoetingsruimte, dat staat niet op de agenda van de coöperatie.

Kortom, in september 2019 is het met de fysieke klok weer net zo als in september 2017. Met dit verschil dat er nu geen algemene ledenvergadering meer bijeengeroepen kan worden.

Hoe nu verder? Of valt de fysieke klok dan toch? Eerst Eelde? Dan Rijnsburg? Dan Naaldwijk en ten slotte Aalsmeer?

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden