Kennis delen is samen verder komen | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Een kas vol bloeiende cyclamen.
Een kas vol bloeiende cyclamen.
Growers pride

Kennis delen is samen verder komen

Cyclaam heeft dan wel geen gewascoöperatie, maar kwekers en veredelaars kunnen op elkaar rekenen als gelden bijeen moeten worden gebracht voor onderzoek.

Om echt samen verder te komen is het belangrijk dat de veredelaars en kwekers open zijn naar elkaar. "Het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw is door meerdere productgroepen opgevangen met het oprichten van een gewascoöperatie om gezamenlijk onderzoek te financieren", stelt Arthur van den Berg, netwerkcoördinator voor onder andere Cyclaam bij Glastuinbouw Nederland.

"Cyclaam heeft de landelijke (gewas)commissie waarin naast kwekers ook wordt deelgenomen door de Nederlandse veredelaars en een jonge plantenkweker. Omdat Cyclaam ook geen eigen FPC heeft bij Royal FloraHolland lopen vragen over de afzet eveneens via deze commissie. Vanuit de landelijke commissie Cyclamen worden contacten onderhouden met partners zoals Morel Diffusion in Frankrijk en de Arbeitskreiz in Duitsland, die ook veel aan onderzoek doen. Dit sluit aan het doel om gezamenlijk de belangen van de kwekers te behartigen. Met name op gebied van plantgezondheid, water en milieu, arbeid en energie, evenals afzetzaken, kwaliteit in de keten en teelt. Ook bij de veredelaars staat de toekomst van de kwekers voorop."

Groene strategieën

Tevens neemt Cyclaam deel aan het project 'Ketenbenadering voor verlaging milieu impact sierteelt'. Hiervoor zijn een reeks proeven uitgevoerd om meer kennis te vergaren over groene bestrijding van trips, waaronder zogenaamde effectiviteitsproeven met Californische trips. "Een interessant onderzoek waarbij het ook waardevol was het effect van de verschillende strategieën naast elkaar te zien. Groene en geïntegreerde strategieën hebben zeker potentie, maar zijn vaak nog geen goed alternatief. Chemisch ingrijpen blijft dan soms nodig. Komend najaar volgt nog een vergelijkbaar onderzoek met strategieën tegen botrytis."

Benchmark Cyclamen

Voor het verbeteren van kwaliteit en houdbaarheid zodat consumenten meer Cyclamen kopen wordt in samenwerking met de landelijke commissie Cyclamen van Glastuinbouw Nederland en de veredelaars in het Kenniscentrum van Royal FloraHolland in Naaldwijk jaarlijks een Benchmark georganiseerd. "Het komende najaar alweer voor de 9e keer. Dit begon met het testen van de patiocyclaam. Daarna met Cyclamen opgekweekt in de zomer en de laatste jaren met Cyclamen opgekweekt in het najaar. Door de afnemende lichtintensiteit een lastige opkweekperiode. De allereerste keer heeft Proeftuin Zwaagdijk de test uitgevoerd; daarna het Kenniscentrum van Royal FloraHolland. Het meest belangrijke van de Benchmark is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit en houdbaarheid van Cyclamen in de keten."

Inzicht krijgen

Het aantal deelnemers/inzendingen voor de Benchmark is volgens Arthur stabiel. "Je ziet wel regelmatig nieuwe soorten meedoen, maar we houden nog steeds de categorieën aan conform de aanvoersystematiek van Royal FloraHolland. Aangeven welke specifieke informatie de Benchmark de afgelopen jaren heeft opgeleverd blijft lastig. Wel valt op dat een aantal kwekers eigenlijk altijd in de top zit. Geprobeerd wordt inzicht te krijgen in waarom dit zo is. Wat doen die kwekers dan anders? Meerdere onderzoeken lieten de afgelopen jaren zien dat er vaak grote verschillen binnen een behandeling waren, dan tussen de behandelingen. Nu we ook testen doen met de producten van veredelaars en zij ook kennis en ervaringen delen, beginnen wat trends zichtbaar te worden. Deze informatie willen we tijdens de komende gewasbijeenkomst ook delen met de kwekers. In ieder geval wordt nagedacht over wat een realistische claim is voor de houdbaarheid van Cyclamen aan de hand van vragen zoals wat verwacht de consument, wat kunnen we waarmaken en waar we dit dan moeten communiceren."

Winnaars Benchmark Cyclamen

2018 Categorie mini
1. Gebr. Grootscholten, Cyclamen persicum Facila (Varinova)
2. Kwekerij de Rijke, Cyclamen persicum Super Serie Carino (Schoneveld Breeding)
3. Gebr. Grootscholten, Cyclamen persicum Super Serie Mini Winter (Schoneveld Breeding)

Categorie midi 
1. M.C.M. Enthoven CV, Cyclamen persicum Super Serie Macro Pastel gemengd (Schoneveld Breeding)
2. Gevers Planten, Cyclamen persicum Super Serie Macro (Schoneveld Breeding)
3. Gebr. Grootscholten, Cyclamen persicum Super Serie Macro (Schoneveld Breeding)

Categorie grootbloemig 
1. Kwekerij de Rijke, Cyclamen Super Serie XL gemengd (Schoneveld Breeding)
2. P.C.M. Bartels, Cyclamen persicum Super Serie Mammoth (Schoneveld Breeding)
3. Gevers Planten, Cyclamen persicum Halios gemengd (Morel Diffusion)
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>