Een unieke faciliteit | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl

Een unieke faciliteit

Of vertical farming een oplossing kan bieden voor een groeiende wereldbevolking is de vraag. Met dergelijke systemen gaan wij de wereld niet voeden. Wat we wel kunnen is de wereld vitamines, nutriënten en hoogwaardige stoffen aanreiken via verse smaakvolle en gezonde producten.

Het is nu al zo dat meer dat 50% van de wereldbevolking en driekwart van de West-Europese bevolking in steden woont en het aantal megacities met meer dan tientallen miljoenen inwoners groeit. De wereldwijde trend van bevolkingsgroei en verstedelijking leidt tot meer vraag naar vers voedsel in de stad.

Tegelijkertijd is er een trend in de vraag naar duurzaam voedsel. Dat is ook de reden dat wij grootschalig onderzoek starten in Bleiswijk, waarin wordt verkend wat de kansen zijn van vertical farming op commerciële basis in daglichtloze ruimtes. Het onderzoek van Glastuinbouw van WUR wil kansen bieden aan tuinders om beter in te spelen op de behoeftes van consumenten op het gebied van voeding en gezondheid. Door de korte ketens tussen productie en consumptie zijn er korte transportafstanden en is er minder uitval in de keten.

Zoals u weet richt de businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research zich op innovaties in de glastuinbouwsector. Wij hebben een vestiging in Bleiswijk en een vestiging in Wageningen. Onze hoofdvestiging in Bleiswijk is de voordeur voor al het onderzoek voor bedekte teelten. Dus als u een vraag heeft op dit terrein weet u waar u moet zijn. Op dit moment speelt er heel veel in onze sector en er zijn grote (disruptieve) veranderingen nodig. Om voor de glastuinbouwsector een gezonde toekomst te waarborgen. Deze veranderingen liggen op uiteenlopende terreinen zoals nieuwe processen, teeltwijzen en producten. Om tot doorbraak innovaties te komen zijn innovatieve projecten noodzakelijk, waarbij door toepassing en implementatie van kennis, een substantiële toename van productiviteit, kwaliteit van producten en productieprocessen bereikt wordt.

Wat wij niet willen is dat dit niet beperkt blijft tot een kleine groep ondernemers, maar dat de hele sector kan meeprofiteren. De Innovatie- en Demonstratie Centra van onze businessunit (Bollen & Vaste planten, Kas als Energiebron, LED, Smaak, Water, Digitaal telen en Robotica) kan hierbij een belangrijke katalysator zijn door de fysieke locatie, dicht bij de praktijk te hebben. Daar waar ondernemers samen met onderzoek en onderwijs werken aan de toepassing en implementatie van kennis binnen en buiten de sector. Wageningen UR Glastuinbouw gaat haar onderzoeksfaciliteit uitbreiden met vier daglicht loze researchcellen waarin onder daglicht loze condities toegepast onderzoek, waaronder monitoring van plant fysiologische aspecten, kan worden verricht. Dit sluit direct aan bij de Innovatie en Demonstratie Centra Energie en LED. Binnen IDC Energie wordt gewerkt aan oplossingen voor energiezuinig kassen voor de glastuinbouw. Het doel is om nieuwe kennis en technieken voor minimalisatie van energiegebruik en toepassing van duurzame energie een stap verder naar praktijktoepassing binnen de glastuinbouw te brengen.

Het IDC LED is een faciliteit waarin gezamenlijk allerlei praktijkvragen op het gebied van ledverlichting onderzocht worden. In een nieuwe hal aan de Violierenweg 1 komen vier luchtdichte cellen met verschillende teeltsystemen. Zo worden twee cellen ingericht voor hoog opgaande gewassen en twee cellen voor meerlagenteelt van laagblijvende gewassen, bijvoorbeeld potplanten, uitgangsmateriaal, bladgroenten etc. In deze onderzoekruimten willen we de gewasreacties heel nauwkeurig kunnen monitoren en kunnen volgen onder extreme condities. De mogelijkheid is er om een zeer hoge lichtniveau 's te kunnen aanleggen van wel 1000 - 1500µmol PAR. Een deel van de cellen worden uitgevoerd met dynamisch regelbare ledbelichting om ook de effecten van het lichtniveau als het licht spectrum te kunnen onderzoeken.

Via een uitgebreid meet- en regelsysteem worden de fotosynthese, de water- en nutriënten opname van het gehele gewas meetbaar gemaakt waarbij verschillende voedingsoplossingen onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangeboden. Ook de volledige energiebalans van de cellen kan worden gevolgd door intensieve energie en klimaat monitoring. De doelstellingen die wij met deze faciliteiten voor ogen hebben zijn:
 

- Onderzoek naar technische aspecten (o.a. klimaatbeheersing) en teelt technische aspecten (o.a. lichtspectra) voor de productie van planten in een Vertical Farm

- Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en concepten, bijvoorbeeld medicinale stoffen uit planten ('Vertical Farm als Apotheek')

- Onderzoek naar de inpassing van Vertical Farms in de stedelijke omgeving, zowel technisch (o.a. energienetwerken), stedenbouwkundig als sociaal

- Kennisoverdracht en signaleren van kansen voor nieuwe internationale oplossingen

- Faciliteren van internationale consortia in de internationale marktbewerking

De oplevering van deze unieke faciliteit staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Wilt u als tuinbouw toeleverancier met uw neus boven op de ontwikkelingen zitten sluit dan aan bij de Club van 100. Wilt u meer weten u weet mij te vinden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>