Elk ziet door zijn eigen bril... | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Elk ziet door zijn eigen bril...

...maar voert de werkzaamheden uit zoals de computer dat wil.

Het komt steeds vaker voor dat ik trots ben om te werken voor de business unit Glastuinbouw. Het steeds weer bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe concepten en integrale ontwerpen voor nieuwe productiesystemen, zoals mobiele teeltsystemen of revolutionaire kasontwerpen.
Hierbij moet je verder denken dan alleen het eigen tuinbouwbedrijf. Denk ook aan het clustering van bedrijven, sluiten van kringlopen, combinaties met andere functies zoals algenteelt, visteelt en inpassing in de stedelijke omgeving. Dit allemaal om te komen tot duurzame vernieuwingen.
Arbeidsbesparing en -efficiëntie zijn belangrijk voor tuinbouwondernemers. U weet als ondernemer beter dan ik, dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te krijgen. Daarnaast is het verloop van medewerkers die laaggeschoolde arbeid doen op tuinbouwbedrijven groot. Met als gevolg dat er heel veel tijd en energie gaat zitten in het inwerken van nieuwe medewerkers.
Het is al weer even geleden dat ik met een grote tomatenteler aan tafel zat en die tegen mij zei "Jan Willem, ik zit helemaal niet te wachten op robots die bij mij de oogst gaan verzorgen en het gewaswerk gaan doen. Ik zit te wachten op hulpmiddelen die mij helpen om nieuwe medewerkers snel in te werken". Nu, tegen die teler kan ik zeggen dat hij op zijn wenken wordt bediend. 

Augmented Reality
Het is nog maar kort geleden dat de kick-off van het Publiek-Private Samenwerking-project 'Augmented Horticulture – Understanding Plants via Augmented Reality' is geweest. De komende vier jaar zal er binnen dit project aan zes showcases, waar er inmiddels vier van lopen, worden gewerkt. WUR onderzoekt daarbij verschillende aspecten van AR, zoals: is de wifi in kassen goed genoeg voor het verzenden van grote hoeveelheden data; is de benodigde AR-apparatuur draagbaar en wat is de meerwaarde van verschillende toepassingen?
Met AR wordt het mogelijk om nieuwe medewerkers te helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan te wijzen welke tros tomaten wel of niet geoogst kan worden. Of te laten zien hoe je moet indraaien. De mogelijkheden om kennis aan te rijken zijn eindeloos.

AR-bril
AR kan dus een krachtig hulpmiddel zijn om oogstpersoneel in een kas te trainen. Mogelijk dat op een AR-bril getoond kan worden of het gewas wel of niet gezond is. Wij als WUR voeren dit project uit in opdracht van een consortium van veredelaars en toeleveranciers. Het onderzoek richt zich op de vraag: hoe kunnen we Augmented Reality inzetten in de tuinbouw? Sommige vragen die aan bod komen lijken eenvoudig, maar zijn dat niet. Een voorbeeld daarvan is de plaatsbepaling van de gebruiker en zijn of haar kijkrichting. Voor sommige AR-toepassingen is het voldoende te weten in welke kas de gebruiker loopt. Bij andere toepassingen draait het om een specifieke plant.
Bij bijvoorbeeld tomaat is de kop van het gewas vaak een eind verwijderd van de pot waarop juist de identificatietag is geplaatst. Bij de showcases die onlangs startten, speelt het gewas meestal de hoofdrol. Zo onderzoekt WUR of een AR-bril kan meten en tonen of een gerbera voldoende rijp is om te oogsten. Die toepassing kan dan gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.
Vergelijkbaar is de showcase waarbij een AR-bril op basis van onder meer nabij-infrarood laat zien of het gewas in een kas gezond is. Bij de andere twee showcases gaat het over gebruik en aanpassen van data: is een AR-bril of juist een tablet bruikbaar om data uit meetboxen te raadplegen (bijvoorbeeld over het klimaat) en kan een AR-bril een QR-code bij een plant scannen, zodat bijvoorbeeld een teeltonderzoeker ter plekke relevante informatie over de betreffende plant kan noteren of juist met gesproken woord geautomatiseerd kan invoeren?
Met deze informatie van het verloop van de teelt- en productie kunnen kleine en misschien wel grote verbeteringen worden doorgevoerd. Verbeteringen die kunnen leiden tot arbeidsbesparing en het verhogen van het rendement en de duurzaamheid van de onderneming. Deze data ondersteunt u als ondernemer in het nog beter presteren in termen van kwaliteit, kwantiteit maar vooral duurzaamheiid

Wat heb ik toch een mooi vak.

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>