Samen op koers naar de meest duurzame gewasbescherming | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: wur
Column

Samen op koers naar de meest duurzame gewasbescherming

Ik ben vandaag te gast bij de bij Artemis, de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders, bestuivers en van gewasbescherming van natuurlijke oorsprong.

Ter ere van het 25 jarig bestaan is er een jubileumsymposium georganiseerd. Het onderwerp wat behandeld wordt spreekt mij zeer aan; er wordt in gegaan op het ontwikkelen van weerbare planten en teeltsystemen in binnen- en buitenteelt. Dit is de uitdaging voor de toekomst. Vooral ben ik geïnteresseerd in hoe men denkt dit te gaan realiseren en welke stappen er genomen gaan worden.

Aan het woord is de kersverse directeur van Artemis Piet Boonekamp die ons de missie en de visie van Artemis richting 2030 toelicht. De 21ste eeuw is de eeuw van de biologie, zo begint hij. Allereerst wordt er een korte terugblik gegeven op het verleden. Artemis is in 1993 opgericht. Het eerste symposium werd georganiseerd in 1998. Toen werd er ook een terugblik gedaan op biologische bestrijding, wat in die tijd alleen nog maar in kassen gedaan werd. Deze methode van werken was in de begin jaren 50 al bekend en heeft tot in de jaren 70 geduurd voordat het pas in de praktijk kwam. De eerste pioniers op dit terrein waren ook de eerste leden van Artemis. 

Weerbaar
De uitdaging zijn groot voor de land- en tuinbouw. We zullen minder afhankelijk moeten worden van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Hierover zijn overheid, bedrijfsleven en consumenten het eens. Ik hoor de vertegenwoordigers van de telers en kwekers ook zeggen dat ze die kant op willen, maar dat er wel sprake moet zijn van een rendabele bedrijfsvoering. De richting die we moeten opgaan is die van weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, zowel binnen- als in de buitenteelten. De verschillende sectoren w.o. fruit, akkerbouw, bloembollen en glastuinbouw, maar ook het ministerie komen met plannen in deze richting. 

Club van 100
Om te komen tot weerbare planten en weerbare teeltsystemen zal heel veel werk moeten worden verzet. De glastelers zijn een goed voorbeeld. Hier is al veel gerealiseerd, maar ook zij zijn er nog lang niet. Ik heb al vaker met u gesproken over de Club van 100. Een Club bestaande uit bedrijven rond het primaire bedrijf heen, een keten brede club van tuinbouwtoeleveranciers. Zij hebben bijna 5 jaar geleden ingezien dat het roer om moet en werken hier in verschillende onderzoeksprojecten om via strategisch onderzoek oplossingen te vinden om los te komen van chemie. Zo wordt er aan verschillende projecten gewerkt waar technologie en biologie elkaar raken. Om er een paar te noemen die een relatie hebben met gewasgezondheid: 

-    Data in de tuinbouw met als doelstelling middels kunstmatige intelligentie een betere benutting van verzamelde gegevens voor procesverbetering, efficiëntieverbetering, begrip en voorspelling van teeltprocessen. 
-    Plantweerbaarheid, waarbij de doelstellingen van dit project zijn, het ontwikkelen van een methode om priming door middelen meetbaar te maken na activatie van JA / SA pathway met planthormonen in plaats van plantbelagers en het toewerken naar identificatie van afweergenen die indicatief zijn voor geprimerde afweer tegen plantbelagers.  
-    Detectie: monitoren van groei, plagen en ziekten. Het gaat dan om de ontwikkeling van een beslissingsondersteuning systeem voor plaag en ziektebestrijding. Met een automatische detectiemethode worden ziekten en plagen op m2 schaal in de kas (of buiten) in kaart gebracht. Telers kunnen zo een product met betere kwaliteit leveren met een lagere input van gewasbeschermingsmiddelen.
-    Uitgangsmateriaal: ontwikkelen van hulpmiddelen voor fenotypering.
De doelstelling van dit project is het meten en voorspellen van uniformiteit van glasgroente gewassen en potplanten in verschillende groeistadia.
-    Integrale duurzaamheid/IPM Tool: de doelstelling van dit project is het meetbaar maken van de verschillende IPM maatregelen, zodat de milieu impact van verschillende IPM strategieën berekend kan worden. 

Het is heel goed om te horen dat op de weg naar duurzame gewasbescherming Artemis een aantal piketpalen heeft geslagen. Zo zijn kennisontwikkeling en kennisdeling hier één van. Artemis wil op dit gebied samenwerken met alle toeleverende partijen van de teler op het gebied van gewasbescherming en met ketenpartners.

Hier ligt iets wat we gemeenschappelijk hebben. Ik stel voor dat we de krachten bundelen, want is het niet zo dat als je samenwerkt je verder komt dan alleen?

Zo wordt er ook over praktijkexperimenten gesproken. Ook op dit terrein zouden we prachtig kunnen samenwerken. Samen met telersgroepen, Artemis-leden én onderzoek werken aan een robuuste toepassing in een geïntegreerd systeem.
Ik heb een zeer leerzame middag gehad en ben gesterkt in mijn mening dat we meer dan ooit moeten samenwerken om de gestelde doelstellingen te bereiken. Ik stel voor dat we een keer met elkaar koffie gaan drinken en onderzoeken welke rol wij voor elkaar kunnen vervullen bij het realiseren van de nieuwe koers. 

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

 

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>