Logo bloemenkrant.nl
Vakbekwaam medewerker bloem-, groen en styling.
Vakbekwaam medewerker bloem-, groen en styling. (Foto: Ilse van Loon)
Bloemen in Beweging

Personeelskrapte? Het succes van het fenomeen leerbedrijf

Alle landelijke media hebben er inmiddels melding van gemaakt. Van de krapte op de arbeidsmarkt.

Dit voorjaar sneuvelden nieuwe records. De werkloosheid nam verder af tot 300.000 en is nu 3.3 procent van de beroepsbevolking. Dat is onder het laagste niveau van voor de crisis en levert Nederland binnen de Europese Unie, wat lage werkloosheid betreft, een plek op in de top 3.

Daarnaast neemt de vraag naar arbeid toe. Volgens het CBS waren er in het eerste kwartaal van dit jaar 88 vacatures per 100 werklozen. Een nieuw hoogtepunt. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat er 80.

Mooie cijfers. Maar met een keerzijde. Hoe kom je als bedrijf aan bekwaam personeel?

Dit artikel is aangeboden door SLB

De Bloemenkrant ging op bezoek bij SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, en liet zich informeren over een effectieve manier om personeel te werven: het zijn van een leerbedrijf. We spraken met Angelina van Weerdenburg, woordvoerder, en Tamara van Krimpen, adviseur praktijkleren.

SBB

Van Weerdenburg: "Wanneer bedrijven investeren in het zijn van een goed leerbedrijf, kan dat zich terugbetalen in de aanwas van nieuw personeel, dat bovendien in het bedrijf zelf is opgeleid. Uit cijfers blijkt dat 80% van de studenten die een leerbaan volgt (beroepsbegeleidende leerweg) en 40% van de studenten die stage loopt, bij een leerbedrijf blijft werken of er als werknemer terugkomt." Met zoveel woorden: het fenomeen leerbedrijf is een formule die werkt. En dat is precies het doel van de SBB: onderwijs en bedrijfsleven verbinden. Zorgen dat MBO-studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan, waardoor bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen kunnen beschikken die ze nodig hebben.

Het SBB is volgens van Weerdenburg de ultieme polder. Onderwijs en bedrijfsleven nemen op gelijkwaardige basis zitting in de diverse sectorkamers. Berust bij de minister van onderwijs de eindverantwoordelijkheid, de sectorkamers - in totaal 8, waaronder die voor voedsel, groen en gastvrijheid - besluiten samen wat de student leert. Vervolgens is het aan de school hoe deze kennis wordt bijgebracht.

Leerbedrijf

In het praktijkdeel - de beroepspraktijkvorming - van een mbo-opleiding is het leerbedrijf onmisbaar. Hier speelt het SBB een leidende rol. SBB erkent en begeleidt namelijk de ruim 250.000 leerbedrijven die Nederland rijk is in opdracht van het Ministerie van OCW.

Van Krimpen: "Om leerbedrijf te worden en mbo-studenten te kunnen begeleiden, heeft elk bedrijf een erkenning nodig. Deze erkenning wordt in Nederland alleen maar afgegeven door SBB. De aanvraag is relatief eenvoudig. Via onze site dient er eerst een korte vragenlijst te worden ingevuld, de zogenoemde quick scan. Daarna bezoekt een van onze adviseurs het bedrijf. Er volgt een gesprek en er wordt gekeken of een bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Sluit de praktijkscholing aan bij de studie van de student; voldoet het leerklimaat; is er adequate en vakbekwame begeleiding; zijn tijd en middelen daarvoor in voldoende mate aanwezig en er wordt getoetst of de werkplek, zowel fysiek als sociaal, veilig is."

Erkenning

"Per situatie wordt bepaald of er aan de voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan volgt de erkenning die voor een periode van 4 jaar geldt, waarna er een evaluatie plaatsvindt. De opleidingsplaatsen van het bedrijf worden dan zichtbaar op de website Stagemarkt.nl, waar mbo-studenten hun stageplek of leerbaan kunnen zoeken en vinden."

Van Weerdenburg: "De intenties om leerbedrijf te worden, moeten zuiver zijn. Bij het overgrote deel van de aanvragen is dat ook het geval. De meeste bedrijven beschouwen het als hun maatschappelijke taak om studenten in het vak te helpen en kennis door te geven. Natuurlijk speelt er ook een bedrijfsbelang. Stagiairs kun je zelf kneden en vormen en het mbo is een vertrouwde kweekvijver voor toekomstige personeel. Het komt weleens voor dat een bedrijf alleen handjes wil, maar daar is een leerbaan niet voor. Meestal haken dit soort bedrijven al af bij het invullen van de vragenlijst in de quick scan-fase. Te veel gedoe, te veel verplichtingen."

Baten

Van Weerdenburg: "De begeleiding van een student vraagt wel iets van het bedrijf. In principe staat daar geen financiële vergoeding tegenover. Voor een leerbaan, waarbij een mbo-student in dienst is van het bedrijf, kan wel aanspraak gemaakt worden op een subsidie van ongeveer 2.500 euro per jaar. Dit is uiteraard slechts een gedeeltelijke vergoeding van de kosten die daadwerkelijk voor begeleiding en faciliteiten gemaakt worden.

Maar daar staat ook het een en ander tegenover. Studenten brengen actuele kennis en nieuwe inzichten mee, zorgen voor een gezonde mix van jong en oud en worden bij een positieve ervaring ambassadeur van het leerbedrijf, of zelfs een toekomstig werknemer."

Door Walter Landesbergen

SLB: www.vgb.nl/page/254/lijnrijders-slb.html

Doelmatigheid SBB

SBB verzamelt relevante, actuele feiten & cijfers. Deze data hebben zowel een agenderende als signalerende functie en zijn ondersteunend bij het inzetten van publieke en private middelen en dragen bij om het bedrijfsleven voldoende te voorzien van gekwalificeerde vakmensen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden