Logo bloemenkrant.nl
Foto: walter landesbergen
Bloemen in Beweging

WHC als broedplaats

Tussen Goes en Amsterdam zijn er maar 80 horti-studenten voor een middenkaderfunctie als bedrijfsleider, en dat terwijl er wel werk is voor zo'n 250.

De Bloemenkrant spreekt met Atie de Gier, directeur van MBO Westland. Het MBO huist sinds de opening in het World Horti Center. In totaal zo'n 1.100 studenten van wie er 375 de groene opleiding volgen bij Lentiz. "Dat is niet heel veel", zegt De Gier met gevoel voor understatement. We hebben direct een hardnekkig probleem te pakken: het imago van de groene sector.

Door Walter Landesbergen

De Gier: "Het merendeel van onze groene studenten heeft raakvlakken met de sector, de een wat meer dan de ander. Van buitenaf is werven lastiger, daar liggen kansen als we het imago kunnen verbeteren. Maar het is knokken tegen vooroordelen. Het idee leeft dat banen in de groene sector vooral betrekking hebben op productie, zwaar zijn, slecht betaald en oninteressant. Wij zien het anders. De groene sector is innovatief, internationaal en ketenbreed. Een sector die veel betekent voor onze economie en bovendien haar bijdragen levert en mens en wereld. Voor die sector leiden wij onze studenten op."

Student

De Gier: "Het World Horti Center moet zowel broedplaats als ontmoetingsplaats zijn van jong talent, wat in bloei getrokken wordt tot vakman en vakvrouw. Om dit voor elkaar te krijgen, leggen wij in ons onderwijs de nadruk op het zelfbewust zijn van de student, ondernemendheid en internationalisering.
Met name het zelfbewust zijn speelt een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Daarom is het internationale aspect en 1 verplichte internationale stage ook zo goed. Letterlijk over de grenzen gaan vraagt om durf, adaptievermogen en zorgt voor zelfreflectie. Het is prachtig om te zien hoe studenten omgaan met andere culturen, gewoonten, gedrag en omstandigheden. Zeer vormend.
Daar hebben we sommige ouders wel van moeten overtuigen, van die noodzaak van internationalisering. Dat is de reden waarom wij behalve voor studenten en stagebedrijven, ook bijeenkomsten organiseren voor ouders. Inzicht in onze filosofie vergoot de betrokkenheid bij de studie van hun kind. En dat hoort weer bij het creëren van een optimaal leerklimaat."

Stagebedrijven

"Om dezelfde reden zijn we ook selectief met stagebedrijven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een student tijdens zijn stage fungeert als goedkope werkkracht.
Aan een stagebedrijf stellen we duidelijke eisen. Te allen tijde dienen ze meerwaarde te bieden als het gaat om de ontwikkeling en het vakbekwaam maken van de student. Met afwisseling, goede begeleiding, verdieping, perspectief en een positieve ervaring creëer je ook ambassadeurs voor je bedrijf. Goed voor je imago en voor een gemotiveerde toekomstige werknemer. Wij verwachten van een stagebedrijf dat ze het onderscheid kan maken tussen lange & korte termijn, branchebelang & bedrijfsbelang."

Toekomstig werknemer

De Gier: "In de driehoek student, school en stagebedrijf speelt ieder zijn rol. De rol van het stagebedrijf mag niet onderschat worden. Behalve het aanreiken van praktijkervaring, vullen bedrijven niet zelden de 'blinde vlekken' in ons kennisaanbod, zoals bijvoorbeeld digitalisering en marktontwikkeling. Dit zijn toch onderdelen die voor een school sec lastig te onderwijzen zijn.
Bedrijven verzorgen gastlessen en excursies, ook voor docenten, ze werken mee aan lesopdrachten en gezamenlijk doen we de PR. In dat laatste geval veelal bijgestaan door studenten die hun stage-ervaringen graag doorgeven.
Voor al die inzet zijn we onze stagebedrijven zeer dankbaar. Hun inzet is onontbeerlijk om van onze studenten goed geschoolde werknemers te maken, die zo behouden blijven voor de groene sector."


* Zie elders in deze krant over de samenwerking tussen MBO Westland en Hamifleurs.
* In de volgende Bloemenkrant is een artikel gewijd aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), over de accreditatie van een stagebedrijf.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden