Wij zijn er voor u!
Logo bloemenkrant.nl
Foto: wur
Column

Wij zijn er voor u!

Vorige week was het dan eindelijk zover. Het Bloembollenonderzoek van Wageningen University & Research vestigt zich definitief in Bleiswijk. De eerste proeven in de kassen van de Businessunit Glastuinbouw hebben reeds plaatsgevonden.

Naast de traditionele kasgewassen zoals komkommer en tomaat, gerbera en alstroemeria zijn er nu ook lelie, tulp en hyacint te vinden. De bloembollenonderzoekers van WUR uit Lisse hebben hun werkplek in Bleiswijk gevonden. Hiermee komt een einde aan ruim 100 jaar bloembollenonderzoek in Lisse. Dat wil niet zeggen dat er geen onderzoek meer uitgevoerd wordt in de Bollenstreek. De verwachting is dat er ook de komende jaren proeven op de unieke bollengrond in "de streek" worden uitgevoerd.

Voordelen van integratie
Om de onderzoekers uit Lisse te kunnen huisvesten, is er een uitbreiding van het kantoorgebouw gerealiseerd. Daarnaast is er een nieuwe up-to-date laboratorium ruimte gecreëerd. Op dit moment zijn we bezig met het aanleggen van een containerveld waarop bloembollenproeven kunnen worden uitgevoerd. Met deze verhuizing zal de samenwerking tussen de bloembollenspecialisten en de glastuinbouwonderzoekers verder worden versterkt. Hiermee is de basis gelegd voor innovatief onderzoek aan duurzame productiesystemen voor de bloembollensector. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe concepten voor duurzame en vitale productiesystemen van bollen. Hierbij komen belangrijke thema's aan de orde zoals een gezonde bodem, vermeerdering en bloei, ziektevrij uitgangsmateriaal, precisielandbouw en groene gewasbescherming. Het grote voordeel van deze integratie van het bloembollenonderzoek in de Businessunit Glastuinbouw is wel de thematische samenwerking die nu al is ontstaan op de gebieden van plantenziektekunde, entomologie, teelt, klimaat en techniek. Maar ook tussen ondernemers en wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Hiermee is een belangrijke schakel gevormd tussen het fundamentele en het toegepaste onderzoek. 

Gewasbeschermingsmiddelen
Projecten waar de samenwerking nu al gestalte heeft gekregen, liggen op het gebied waar de bloembollensector voor forse uitdagingen staat. Het zal geen geheim zijn dat het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen (te) hoog is. Daarnaast wordt het beschikbare middelen pakket steeds smaller en komt de kwaliteit steeds meer onder druk. Zo is er een project dat zich helemaal richt op de fase van het bewaren en verwerken van de bollen. Het gaat dan om het voorkomen van uitval door ziekten en plagen in de keten en het kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van exportlanden.
Om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden, moet dit project een oplossing aanreiken in de vorm van een nieuwe geïntegreerde aanpak voor het duurzaam bewaren en verwerken van bloembollen. Een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve ontsmettings- en bewaartechnieken en waarbij geen emissies en blootstelling meer optreden. Dit is mogelijk met een verdere reductie van de uitval van bollen, van het energiegebruik en van de arbeidskosten, waardoor het integrale concept financieel haalbaar wordt. Doen we niets dan zal dit leiden tot verlies aan maatschappelijk draagvlak.

Cyclisch telen
Een ander project waaraan wordt gewerkt, is het zogenaamd 'cyclisch' telen van bloembollen. Ik schreef hier al eerder over. Een soortgelijk project voeren we ook uit met Hyacint. Ook hier is het de bedoeling om onder zoveel mogelijk geconditioneerde omstandigheden via een eenrichtingssysteem te komen van uitgangsmateriaal naar grof plantgoed wat vervolgens nog één jaar nodig heeft om te komen tot leverbare bol. Wij denken dat een dergelijk teeltsysteem het gebruik van chemische middelen overbodig maakt. 

Langs deze weg wil ik de collega´s uit Lisse van harte welkom heten in Bleiswijk en hoop ik dat we met elkaar kunnen bouwen aan een fantastische sector. Laten we met elkaar werken vanuit een nieuw elan aan de vragen vanuit de markt. Aan mij zal het niet liggen. Bloembollentelers van Nederland zou ik willen oproepen om samen met ons de problemen waar de sector voor staat op te lossen. Voor mij is duidelijk dat de overheid het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds verder aan banden zal leggen. Daarnaast zullen Retail bedrijven steeds meer duurzaamheidseisen gaan stellen aan uw producten. Als sector staat u voor enorme uitdagingen. 

Weet dat u er niet voor ons bent…, wij zijn er voor u!  

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw
 


 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden