Pioeniers vergroening gewasbescherming lopen klem | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: RFH

Pioeniers vergroening gewasbescherming lopen klem

De 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is door Glastuinbouw Nederland met enige scepsis ontvangen.

"De minister erkent dat de glastuinbouwsector wat betreft kringlooplandbouw met haar circulaire kas voorop loopt, maar geeft weinig ruimte om verder te innoveren in de vergroening en verduurzaming van glasgroente en sierteelt onder glas," aldus de voorzitter van Glastuinbouw Nederland Sjaak van der Tak. De ondernemersorganisatie van de glastuinbouw onderschrijft het belang van de noodzaak tot ontwikkeling van weerbare plant- en teeltsystemen. Echter kunnen IPM en weerbaar telen niet zonder een volledig en adequaat ingerichte medicijnkast op gewasniveau. 

Uitvoeringsagenda
Om in 2030 als Nederland toonaangevend in de wereld op het gebied van duurzame gewasbescherming te blijven, is het van belang dat het Uitvoeringsprogramma van deze toekomstvisie tegemoet komt aan de wensen van onder meer de glastuinbouwondernemers. Als bovendien geen publieke investering door de minister beschikbaar wordt gesteld, is deze visie niet realistisch. Glastuinbouw Nederland gaat uit van een coöperatieve opstelling van de minister en vraagt haar om:

1.    Een realistische overgangsperiode met een adequaat middelen- en maatregelenpakket voor iedere glastuinbouwondernemer;
2.    Een snellere toelating van biologische middelen binnen Europa;
3.    Tijdelijke vrijstellingen bij calamiteiten als gevolg van virussen, ziekten en plagen uit andere landen;
4.    Brede inzet reinigingsmiddelen als noodzakelijk hygiënemaatregel en eerste stap in IPM. 

Eerder bracht Glastuinbouw Nederland een voorstel voor tien innovaties van maatregelen voor verduurzaming en vergroening van de glastuinbouw al onder de aandacht van het ministerie van LNV. Belangrijkste voorwaarde is dat deze transitiefase verantwoord en op een rendabele manier door ondernemers kan worden doorlopen. De noodzaak van een medicijnkast is een zeer belangrijke voorwaarde om vergroening mogelijk te maken. Ondernemers in de glastuinbouw zijn pioniers op dit gebied, maar lopen nu klem in het systeem en worden absoluut niet gesteund door de overheid, stelt Van der Tak. 

Kamerbrief gewasbescherming 2030.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>