Gebroeders De Jong dagvaarden Rabobank | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto:

Gebroeders De Jong dagvaarden Rabobank

Hortensiakwekers Gebroeders De Jong uit Boskoop hebben de Rabobank voor de rechter gedaagd vanwege het schenden van de zorgplicht.

De zaak dient op 21 mei voor de rechtbank in Amsterdam. Volgens aandeelhouder Jos de Jong heeft Rabo de gebroeders in 2008 gedwongen om een malafide interim-manager aan te stellen bij Baas Plantenservice.

DOOR FRANK DE KLERK

Gebroeders De Jong waren destijds voor 75 procent aandeelhouder van Baas Plantenservice. Volgens De Jong heeft de interim-manager Van de Wijdeven hun op grond van onjuiste en onvolledige informatie onder druk gezet om op 4 november 2008 de aandelen voor 1 euro van de hand te doen. Ruim één week daarna kwam op de Algemene Ledenvergadering van Baas Plantenservice een begroting boven water over 2009 met een winstprognose van 1,5 miljoen euro, die eind oktober 2008 al klaar bleek te zijn. De winst viel achteraf nog hoger uit. Dat neemt niet weg dat het bedrijf in 2014 failliet ging.

Inmiddels heeft de rechter Van de Wijdeven veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van ruim 2,1 miljoen euro dat hij aan het faillissement zou hebben onttrokken. Jos de Jong verwijt Rabobank dat zij hun de malafide interim-manager door de strot heeft geduwd. Baas kwam onder toezicht van de afdeling Bijzonder Beheer en er lagen twee visitekaartjes op tafel'', zegt Jos de Jong. ,,Een interim-manager kostte 250 euro per uur. Van de Wijdeven had ervaring in de tuinbouw en kostte slechts de helft.''

Strop

De Rabobank heeft volgens de Jos de Jong toegegeven dat de interim-manager nooit gescreend is op betrouwbaarheid. Door deze nalatigheid zou de bank haar zorgplicht aan de laars hebben gelapt en De Jong nu met een grote strop zitten ten gevolge de handelwijze van de door Rabo 'opgedrongen' interim-manager. Tijdens een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank in Utrecht in 2017 gaf een oud-medewerker van Bijzonder Beheer toe dat Baas ook niet met een eigen interim-manager hoefde te komen, want dan was per direct de financiering stopgezet.

Schade

,,Die schade zal in een aparte procedure nader bepaald moeten worden'', zegt de Jong. Zover komt het echter niet als het aan Rabobank ligt. In een memorie van antwoord uit september 2018 stelt de bank dat de schadeclaim verjaard is. Ook zouden de gebroeders De Jong niet verplicht zijn geweest om de voorgestelde interim-manager inderdaad te nemen. Het Boskoopse bedrijf zou ook zelf een geschikte persoon hebben kunnen aanstellen. De bank ontkende druk te hebben uitgeoefend op de gebroeders De Jong om aandelen voor een symbolische bedrag van de hand te doen.


Gedupeerde kwekers in het gelijk

Een aantal kwekers die de dupe waren van het faillissement van Baas Plantenservice in Boskoop in 2014, krijgen na bijna 5 jaar eindelijk een groot deel van hun geld terug. Dat is bijzonder, aangezien er na de meeste faillissementen vaak weinig overblijft voor deze zogeheten concurrente crediteuren.

De rechtbank heeft deze maand bepaald dat kan worden overgegaan tot daadwerkelijk betaling aan de crediteuren. De boedel- en preferente crediteuren ontvangen 100%. De concurrente crediteuren (vnl. kwekers) ontvangen 80% van hun vordering. Een dergelijke hoge uitkering aan concurrente crediteuren is uitzonderlijk bij faillissementen. Gemiddeld zien zij maar 5% van hun vordering terug. Deze eerste uitkering betreft een bedrag van zo'n 2,1 miljoen euro.

Vorig jaar april had de rechter al bepaald dat gedupeerden een groot deel van hun geld zouden terugkrijgen. Daar is toen door een zestal crediteuren bezwaar tegen ingediend, aangezien zij het niet eens waren met de hoogte van het aan hen uit te keren bedrag. 5 bezwaren zijn van tafel, 1 loopt nog, waarna na afwikkeling van deze kwestie het resterende actief kan worden uitbetaald.

Het faillissement van Baas Plantenservice (100 miljoen omzet) bracht in 2014 een schok teweeg in de kwekerijwereld. De rechtbank stelde curator Guus Berntsen aan om het faillissement af te wikkelen. Dat resulteerde uiteindelijk in een rechtszaak met de bestuurder van Baas Plantenservice en een schikking.

Op 5 april werd de tussentijdse uitdelingslijst gepubliceerd. Indien geen verzet wordt aangetekend door crediteuren zal eind april 2019 een eerste uitkering van zo'n 2,1 miljoen volgen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>