Logo bloemenkrant.nl
Links: Jan de Boer, Barendsen
Links: Jan de Boer, Barendsen (Foto: Barendsen)
Bloemen in Beweging

Een Klimaatschap

"Sommige vraagstukken zijn te belangrijk om aan de politiek over te laten."

Alleen al als ik naar de vijf grote landen in Europa kijk, dan is er overal rumoer. In Duitsland stijgen de kosten voor de burger harder dan het inkomen; Frankrijk worstelt met de gele hesjes; het Verenigd Koninkrijk is tot op het bot verdeeld over de Brexit; Italië zit in een recessie en Spanje heeft hoofdpijn van separatistische Catalonië. Rumoer is van alle tijden. Maar deze jaren lijkt er sprake van een stapeling.

Politiek

Ik reis nogal veel door Europa. Zo kom ik regelmatig in Napels. Het in de stad gelegen vliegveld zorgt daar voor een enorme chaos. En dat terwijl 9 van de 10 mensen die in Napels landen direct hun weg vervolgen naar de kust.
Iedereen in Napels is ervan overtuigd dat een vliegveld verder van de stad en dichter bij de zee de oplossing is. Links en rechts zijn het eens. Toch komt er geen besluit. Stelt rechts het voor, dan is links tegen en andersom.

Ik vind dit kenmerkend voor de tijd van nu. Het is er eentje van politieke gijzeling. Links en rechts houden elkaar in een wurgreep. We zijn letterlijk het midden kwijtgeraakt.
Hetzelfde zien we bij de grote vraagstukken van immigratie en klimaat. 1.000 meningen, weinig besluitvorming. De politiek lijkt stuurloos. Het algemeen belang zit in de tang.

Monnikenwerk

Had Nederland geen dijken en molens, dan zouden Bolsward, Hilversum en Waalwijk aan de kust liggen. Toch hebben we droge voeten. Vanaf de tijd dat Monniken dijken begonnen aan te leggen, hebben we het water weten te beteugelen. Eendrachtig. Met oog voor ieders belang. Er was geen links, er was geen rechts. Er was overlevingsdrang. En er was het waterschap waarin burgers actief mee bestuurden. Dat waterschap functioneert nog steeds. Zouden we niet meer moeten besturen volgens het principe waarin het algemeen belang beter tot zijn recht komt.

Klimaatschap

Waarom is er geen klimaatschap? Klimaat is niet van links of rechts. Of van belangengroepen. Klimaat is van ons allemaal. Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn levensvoorwaarden voor allen. Wat valt daar nu over te debatteren!
Een schap lijkt me een goed instrument voor vraagstukken die voor de politiek te groot zijn. Een schap waakt over de lange termijn. Politiek is kortademig. Voor de politiek is klimaat geld: wie betaalt de rekening?

Maar geld is er in overvloed. Alleen in toenemende mate oneerlijk verdeeld. Hoeveel burgers kunnen een dure warmtepomp aanschaffen? Zou een politieke en vermogenstransitie niet passen in deze tijden van verandering?
Burger, samenleving en economie gedijen bij stabiliteit, rechtvaardigheid, veiligheid, bescherming en betrouwbaarheid. Dan floreert alles.

Lucas Vos

Van Lucas Vos heb ik geleerd, dat bloemen en planten niet op de short list van consumentenuitgaven staan. Wel eten & drinken, wonen, gezond & zorg, educatie, mobiliteit, communicatie en veiligheid.
Wij zijn als sierteeltsector dus behoorlijk kwetsbaar. Stijgen de kosten op de short list, bijvoorbeeld door een BTW-verhoging, dan blijft er nog minder over voor de long list. Voor bloemen en planten onder andere.

Waarom de waterpomp uit de portemonnee van de burger? Waarom wordt het geen nutsvoorziening? Waarom creëren we met onze kapitaalkrachtige instituten geen renderend fonds ten behoeve van het algemeen belang? Goed voor het klimaat, goed voor de burger, goed voor de samenleving, goed voor de economie en ja, ook goed voor onze bloemen en planten.

Het is geen monnikenwerk om zaken anders te regelen. Bereidheid is genoeg.

Jan de Boer

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden