Tijd voor een reclamepraatje | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Tijd voor een reclamepraatje

Bedoeld voor ieder initiatief die zegt dat ze hét kennis- en innovatiecentrum voor de Glastuinbouw zijn…

Laten we samenwerken niet alleen om vervlakking en versnippering in onderzoek te voorkomen, maar veel meer om onze voorsprong op het gebied van kennis te behouden.

Als businessunit Glastuinbouw bieden wij naast onderzoek, lees het ontwikkelen van nieuwe kennis, een heel scala aan diensten en producten aan, waarvan u als teler, adviseur en toeleverancier en noem maar op in een aantal gevallen gratis gebruik van kunt maken. Ik durf met trots te zeggen dat onze onderzoekfaciliteiten op een aantal gebieden uniek zijn in de wereld. Het gaat dan al lang niet meer over kassen speciaal ingericht voor onderzoek naar duurzame gewasbescherming, of experimentele energiebesparende kassen tot meetopstellingen voor het doen van onderzoek aan kasmaterialen en het vroegtijdig signaleren van stress van het gewas.


Uniek
Waar wij uniek in zijn, is denk ik wel dat we op elk gebied elke onderzoeksvraag aankunnen. Op het moment dat we dat op onze hoofdlocatie niet zouden kunnen, vallen we terug op onze backoffice in Wageningen. Dat horen ze niet graag in Gelderland, maar het voelt wel zo, als je de voordeur wilt zijn voor het Glastuinbouw en bloembollenonderzoek.
Ik wil een aantal diensten eruit lichten.
Zo hebben wij onder andere een lichtlaboratorium, fysisch laboratorium, smaaklaboratorium. In het lichtlab worden metingen aan kasdek- en schermmaterialen gedaan. In dit laboratorium staat unieke meetapparatuur om de lichttransmissie, de warmtedoorlatendheid en het condens gedrag van (semi transparante) materialen te meten. Met deze apparatuur kunnen gegevens worden gegenereerd die iets zeggen over de geschiktheid van materialen voor een specifieke toepassing in onder andere kassen, gebaseerd op de behoefte van het gewas. Om lichttransmissie van kasdek- en schermmaterialen met een heterogene structuur te meten, beschikken wij over een grote integrerende kogel voor het meten van de loodrechte en diffuse lichtdoorlatendheid. Ook de verstrooiing van het licht (Haze) en de hoek (f-scatter) kan gemeten worden. Een contacthoekmetingen geeft de eigenschap van een kasdekmateriaal gedurende condensatie weer. Dit is van belang omdat fijne condensdruppels in tegenstelling tot filmvorming lichtverlies betekent. Door de bepaling van de warmtedoorlatendheid is op kwantitatieve manier de energiebesparingspotentie van het materiaal vast te stellen.
Daarnaast beschikken wij over een unieke faciliteit om meetinstrumenten te kalibreren en te justeren en beschikken wij over een uitgebreide expertise op het gebied van lichtmetingen, fysische modellering en databases met informatie over de eigenschappen van materialen. De jarenlange ervaring maakt van ons bedrijf, die naast de uitvoering van metingen tevens in staat is specifieke lichtmeetapparatuur te ontwikkelen.


Vele faciliteiten
Als bedrijf beschikken wij over verschillende faciliteiten waar we de tuinbouwsubstraten kunnen beoordelen op fysische eigenschappen. Het gaat dan over laboratoria, kweekkamers en kassen die geschikt zijn voor de allerlaatste meet- en onderzoeksmethoden voor substraten bestemd voor de tuinbouw. Als bedrijf hebben wij heel veel ervaring opgedaan met tal van substraten, zoals minerale vezels, minerale granulaten, synthetische vezels en schuimen, evenals veenproducten, potgronden en compost. De regeling handels potgrond (RHP) vindt zelfs zijn oorsprong in ons bedrijf. Wij kunnen een scala van (inter)nationale testmethoden, vaak ontwikkeld door onze deskundigen, uitvoeren. Deze testen kunnen fysisch, chemisch of biologisch van aard zijn en onder meer herbevochtigingssnelheid, vochtgesteldheid, duurzaamheid en fytotoxiciteit omvatten.
Onze testervaring is gebruikt voor het samenstellen van een inleidend programma voor klanten die zich bezighouden met de introductie of ontwikkeling van nieuwe substraten: 'Stepwise assessment of horticultural substrate' (stapsgewijze analyse van tuinbouwsubstraten). Dit programma kan eveneens worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van bestaande substraten. Iets waar we best trots op zijn. Bij nieuwe substraten is het van belang om al in een vroeg stadium te weten of er al dan niet aan de eisen van professionele tuinbouw wordt voldaan. Deze eisen kunnen wij meten aan de hand van (inter)nationale testmethoden of hiervan afgeleide aangepaste methoden. Gangbare metingen betreffen vochtgesteldheid, afwezigheid van toxiciteit, krimp- en deeltjesgrootte, waterdoorlatendheid en nog veel meer.


En nog meer
Zo hebben wij een Simulatiemodel KASPRO  om kasklimaat, energie, CO2 te berekenen, een model om effecten CO2 te doseren, een rekenmodel voor temperatuur- en luchtverdeling een meetsysteem om draadloos klimaatverdeling te meten en een simulatiemodel voor lichtuitstoot wat de gevolgen van regelgeving op kasklimaat en productie inzichtelijk maakt.
Maar ook een Botrytis Alert dat waarschuwt voor Botrytis in tomaat.
Een tool om Adaptief kasontwerpen te maken welke zijn toegesneden op regionale condities en een tool om fotosynthese een beeld te brengen.
We kunnen voor u een 3D-visualisatie van complexe mechanisatie maken en bepalen wat de transparantie is van kasdekmaterialen op loodrecht en diffuus opvallend licht maar ook een Rapid prototyping van beeldanalyse-applicaties.
Op het gebied van bloembollen kunnen we voor u berekenen wat de optimale klimaatomstandigheden zijn of berekenen wat de kosten zijn van Pythiumbesmetting. Op het gebied van waterzuiveringstechnieken kunnen we u inzicht geven in kosten van installeren zuiveringsinstallatie. 
Ook hebben wij modellen die de effecten van klimaat op groei van Freesia bepalen en een model wat voorspelt wat de groei en bloemkenmerken van gerbera's is…

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>