VBW en Naktuinbouw informeren over plantenpaspoort | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: VBW

VBW en Naktuinbouw informeren over plantenpaspoort

Vanaf 14 december 2019 gaat de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening in.

Vanaf deze datum geldt een plantenpaspoortplicht voor àlle planten. Dat betekent dat alle 'consumptieve' potplanten, perkplanten en kuipplanten en enkele soorten zaden en bloembollen een plantenpaspoort moeten hebben. Bedrijven die deze planten kweken en in de handel brengen, moeten de planten voorzien van een paspoort. Voor het mogen afgeven van een plantenpaspoort is autorisatie door een keuringsdienst nodig.

Waarom het plantenpaspoort?
Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico's (plantenziektes en plagen etc). De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een uitbraak.

Concreet betekent dit dat de regels nu ook doorwerken tot de eindgebruiker, de consument, en dat alle tussenhandel en Retailer er dus ook mee te maken krijgt.

Meer info op de site van de VBW
En op de site van NakTuinbouiw


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>