Glastuinbouw en Delfland trots: water weer schoner | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: BK

Glastuinbouw en Delfland trots: water weer schoner

De chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in het beheergebied van Delfland laat ook over 2018 een positieve ontwikkeling zien: er zijn minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen gemeten.

Dat is goed nieuws voor alle gebruikers van ons gebied. Want schoon water, daar hebben wij allemaal belang bij, niet in de laatste plaats de glastuinbouwsector zelf. 

Minder meststoffen betekent minder kans op kroos in de Schie, de Vliet en andere wateren. Minder gewasbeschermingsmiddelen in het water betekent dat er voor de glastuinbouw meer toegestane middelen overblijven om plagen te bestrijden.

Onder grote belangstelling presenteerde hoogheemraad Ingrid ter Woorst op donderdag 7 maart de resultaten van de metingen van de waterkwaliteit over 2018. Daaruit blijkt dat de positieve trend voor stikstof van de afgelopen jaren zich in 2018 heeft doorgezet. Het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen is afgenomen. De concentraties van de aangetroffen middelen lopen wel iets op ten opzichte van vorig jaar. Maar, de concentraties stikstof en gewasbeschermingsmiddelen voldoen beide aan de prestatie-indicatoren voor 2018.

Ter Woorst: "Het was best spannend. 2018 was door de droogte een uitzonderlijk jaar. Maar, gelukkig is het beeld positief. Wij zitten op de goede lijn, niet alleen vanwege de te behalen waterkwaliteitsnormen, maar uiteindelijk vooral omdat schoon en gezond water belangrijk is voor iedereen. We hebben een gemeenschappelijk belang: wij vanwege de waterkwaliteit, de glastuinbouw vanwege het toelatingsbeleid, eerlijke concurrentie en duurzaam imago.  

Het mooie resultaat is te danken aan de intensieve samenwerking van alle partners: Glastuinbouw Nederland, de gewasbeschermingsproducenten via Nefyto en ook de samenwerking met de glastuinbouwondernemers zelf. Onder andere in de gebiedsgerichte aanpak, waarin wij alle glastuinbouwpolders intensief monitoren en met de ondernemers de problemen aanpakken. Maar, we moeten alert blijven. Helaas zien wij dat als wij zo'n polder verlaten, de aandacht verslapt en sommige ondernemers toch weer de fout in gaan. "

Ook Jacco Vooijs en Theo Ammerlaan, voorzitters van resp. Glastuinbouw Westland en Oostland, zijn blij met de resultaten. Vooijs: "De huidige aanpak werkt. De ondernemers worden steeds waterbewuster. De droogte van 2018 heeft daaraan ook bijgedragen: als zoet water geen vanzelfsprekendheid meer is, is het noodzaak dat je zuinig bent op wat er is. Ik ben blij dat zowel het waterschap als de ondernemers zelf inzetten op innovatieve manieren om zoet water zoveel mogelijk te hergebruiken. Vervuiling met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen past daar gewoon niet bij. Ik hoop dat ook een volgend college van Delfland inziet dat de huidige intensieve aanpak loont en dat de samenwerking op alle gebieden wordt voortgezet."


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>