Wie wij zijn en wat wij doen… | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Wie wij zijn en wat wij doen…

Heel vaak krijg ik de vraag; maar wat doen jullie nu eigenlijk? Ik denk dan vaak, hoe kan dat nu?

Tegelijkertijd denk ik, dat dit het lot is van een organisatie als de onze. Het product wat wij afleveren is niet herkenbaar en er staat geen patentteken op. 

Ik weet zeker dat u gebruik maakt van onderzoeksresultaten waar wij als bedrijf aan hebben gewerkt. Het gaat mij te ver om te zeggen dat er op uw klimaatcomputer eigenlijk zou moeten staan "WUR insite". Immers nog steeds wordt er gebruik gemaakt van rekenalgoritmes die destijds door mijn collega's zijn aangereikt.
Over publiek gefinancierd onderzoek wordt vaak aan het einde van een project gerapporteerd. Neem nu bijvoorbeeld het nieuwe telen, er zijn er maar weinig die nog weten dat op een andere manier omgaan met je klimaatregeling is voortgekomen uit onderzoek wat door Wageningen UR Glastuinbouw is uitgevoerd. In één klap 45% energie besparing! Dat het werk dat wij doen niet herkenbaar is, komt omdat er publieke financiering bij zit en onderzoeksresultaten voor eenieder beschikbaar is. Succes heeft vele vaders…


Trap op de ziel
Als bedrijf werken wij voor de nationale - en internationale (glas)tuinbouwsector. Als ik het over glastuinbouw heb dan bedoel ik de bedekte teelten, dat kunnen foliekassen, glazenkassen, gaaskassen maar ook Vertical Farms zijn. Het werk dat wij doen is het uitvoeren van (strategisch) toegepast onderzoek. Het is het onderzoek dat zit tussen het fundamentele onderzoek en het toegepaste onderzoek in. Er is een duidelijk verschil tussen fundamenteel - en toegepast onderzoek.
Fundamenteel onderzoek richt zich op basismechanismen en grondbeginselen. Het doel is dan het creëren van nieuwe kennis omwille van kennis, zonder dat er een concrete toepassing in vooruitzicht hoeft te zijn. Fundamenteel onderzoek wordt ook wel zuivere of pure wetenschap genoemd.
Toegepast onderzoek is, zo zou je kunnen zeggen, de tegenhanger van het fundamenteel onderzoek. Het gaat dan om onderzoek met als doel een probleem op te lossen of een technologie, product of dienst te ontwikkelen. Dit type onderzoek is geïnspireerd op vragen uit de praktijk die om oplossingen of antwoorden vragen. Het werk wat wij doen heeft een doorlooptijd van 4 tot 10 jaar voordat het wordt toegepast in de praktijk. Wij worden vaak vergeleken met onderzoeksbedrijven die heel erg op het toegepaste werk zitten. Als u als ondernemer dan tegen mij zegt dat het werk dat wij doen niet sexy is, trapt u op mijn ziel. Het wordt dan als het ware een beetje zwart voor mijn ogen en denk dan: u verdient een organisatie als de onze niet.

Sexy
Ik durf te beweren dat wij in de frontlinie staan als het gaat om nieuwe kennisontwikkeling; lees het aanreiken van oplossingen voor de problemen waar de sector voor staat. Als ik het over heel erg toegepast onderzoek heb dan bedoel ik het routineonderzoek. Onderzoek dat volgens protocollen wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld en fytotox en effectiviteit onderzoek, lees het toetsen van middelen.  Dit type onderzoek levert snel resultaat, maar draagt niet bij aan nieuwe kennisontwikkeling. Als u dit sexy vindt dan verdient u een organisatie als de onze niet.
Problemen waar we als sector voor komen te staan worden hiermee niet opgelost. Immers het is meer van hetzelfde.

Maar waar werken we dan wel aan?

Wij werken aan oplossingen voor de maatschappelijke - en economische uitdagingen rondom circulaire glastuinbouw, marktgericht produceren, nieuwe verdienmodellen, verduurzaming, resource efficiency, voedselzekerheid en -veiligheid. Samen met bedrijfsleven, wetenschap en overheid worden vragen over bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten. Zo dat is er uit… 


Kennisontwikkeling
Wat betreft de bedekte teelten loopt Nederland wereldwijd nog steeds voorop qua innovatie. Dit biedt enorme kansen voor export. Willen we voorop blijven lopen dan zullen wij steeds weer met nieuwe kennisontwikkeling bezig moeten zijn.
Als bedrijf hebben wij ons werk ingericht binnen een vijftal werkvelden/ thema's. Dit om makkelijk te kunnen aansluiten bij de (te verwachten) vragen uit de markt. Binnen deze werkvelden proberen wij onze expertises op peil te houden en onze werkzaamheden zoveel als mogelijk multidisciplinair, over de verschillende werkvelden heen uit te voeren. Wat dat betreft zijn wij denk ik uniek in de wereld.
Zo kennen we het we het werkveld Kasklimaat en Energie. Hier vallen al onze activiteiten op het gebied licht, kasklimaat, energie- en materiaaltechniek gericht op innovatieve, duurzame kasontwerpen en –energieconcepten onder. Zo ook de optimale- en intelligente besturing en modellering voor klimaat- en gewasbeheersing.
Binnen het werk veld Gewasgezondheid vallen alle activiteiten op het terrein van gewasbescherming en integrale weerbaarheid en biologische bestrijding. En wordt gewekt aan systeemoplossingen voor geïntegreerde gewasbescherming met nadruk op fytopathologie, virologie en entomologie.
Het derde werkveld is Water en nutriëntenefficiëntie. Hieronder vallen de activiteiten op het gebied van efficiënt en circulair gebruik van water en nutriënten, plantenvoeding & bemesting, substraten, kwantitatieve en kwalitatieve eisen van gewassen aan water, waterzuivering en de minimalisatie van emissies vanuit de teelt.
Het vierde werkveld gaat over geavanceerde Productiesystemen, sensoren en automatisering. Binnen dit werkveld wordt gewerkt aan nieuwe teeltsystemen (bijvoorbeeld daglicht loos telen en Vertical Farming) inclusief automatisering, computer vision en robotica, meetsystemen (incl. fenotypering), ICT, IoT, AI, precisietuinbouw en sensorontwikkeling.
Het laatste werkveld gaat over Hoogwaardige gewassen, teelt, kwaliteit en productie. Hier wordt gewerkt aan de teeltaspecten, monitoring en modellering van groei van zowel glasgroenten als bloemisterijgewassen, inclusief de bloembollen en bolbloemen. Maar ook wordt gewerkt aan nieuwe gewassen met een hoge toegevoegde waarde. Denk dan aan gewassen met mooie inhoudsstoffen (geur, kleur, smaak en medicinale werking). Het gaat dan om nieuwe verdienmodellen (nieuwe gewassen in kassen).

Mocht u meer willen weten of met eigen ogen aanschouwen waar we mee bezig zijn, kom dan binnenkort naar een van onze evenementen welke wij organiseren.

Noteert u het Plantgezondheid Event op 21 maart 2019. Het Agro Food Robotics parcours op 11 april en het Energiek Event op 11 april. U moet zich wel even aanmelden dat kan op onze website.

U kunt natuurlijk ook gewoon onze website bezoeken… 

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw
 


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>