Hoe moet het nu eigenlijk verder in het Westland?
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR

Hoe moet het nu eigenlijk verder in het Westland?

Voor een gezonde en toekomstbestendige tuinbouwsector zijn nodig een goede logistieke infrastructuur, duurzame energie en goed ondernemerschap.

In Nederland zijn verschillende tuinbouwgebieden, maar nergens is de problematiek, als het gaat over glastuinbouw, zo nijpend als in het Westland. 

4 problemen
Dat komt door het gebrek aan ruimte, maar heeft ook te maken met 3 andere belangrijke factoren energie, infrastructuur en de woningopgave waar Nederland voor staat. Zo moeten er de komende tien jaar 1 miljoen woningen worden gebouwd en deze zullen voor al in West Nederland worden gerealiseerd, in de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Aan het woord is Kees Veerman in de hoedanigheid als voorzitter van Coalitie HOT bij een bijeenkomst van de Agro-Businessclub Westland. HOT staat voor Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw.  

HOT
De roep om herstructurering vanuit een zorgpunt of er nog voldoende kavels in het Westland beschikbaar zijn die voldoen aan de vraag komt niet alleen vanuit de tuinbouw. Ook uit de periferie. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan de agrologistiek zoals vervoer, de opslag en de handel. Import en lokale productie zijn een wezenlijk onderdeel van het geheel wat glastuinbouw is en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als productie in het Westland verdwijnt dan zal de taak en de functie die het gebied heeft onder druk komen te staan.
Uit deze problematiek is HOT geboren, in HOT werken de RABO-bank, Flora Holland en de Federatie Vruchtgroenteorganisaties samen in een stichting. Deze stichting heeft samen met overheden een coalitie gevormd om de ambitie de Nederlandse glastuinbouwsector te vernieuwen en blijvend te innoveren en deze blijvend wereldleider te laten zijn.

'Circulariteit bestaat niet'
Kees Veerman zegt dat het als minister o zo makkelijk is een nota te schrijven met daarin het modewoord circulaire landbouw. Als u mijn column van de vorige week gelezen hebt zult u begrijpen dat ik op het puntje van mijn stoel ga zitten. Ik word in verwarring gebracht als hij stelt dat circulariteit niet bestaat. De Tweede wet van de thermodynamica zegt dat alles uiteindelijk verdwijnt, je kunt wel aanvullen, maar nooit meer goed maken. Circulariteit is een poging om de Entropiewet buiten werking te zetten.

Ik haak af … wat bedoelt hij nu, vraag ik mij af.

Maar dan wordt het mij duidelijk, alles wordt mogelijk als er energie aan wordt toegevoegd… Circulariteit is niet anders dan zuiniger zijn met onze grondstoffen. Als je van plastic flesje weer plastic flesjes wilt maken dan moet je energie toevoegen. Ik moet in eens aan mijn moeder denken… jongen als je iets wilt bereiken dan zal je er iets voor moeten doen,  niets gaat vanzelf.

Iets doen
Is dat nu wat Kees Veerman bedoelt, we moeten in beweging komen? We zullen iets moeten doen om de veranderingen die we willen bereiken aan de gang te brengen om het toekomstbeeld, het moderniseren van glastuinbouwgebieden te bereiken. Alle vormen van landbouw gaan gepaard met schaalvergroting. De achtergrond hiervan is natuurlijk de kosten per eenheid product omlaag te brengen. Schaalvergroting is dus een heel belangrijk instrument geworden om de beoogde modernisering te bereiken en hiermee voldoende volume te bereiken om een betere afzetpositie te bereiken.
Of schaalvergroting mogelijk is in het Westland is de grote vraag. HOT wil dit proces faciliteren en stimuleren. Wat moet gebeuren is helder, maar hoe je dat gaat doen is van een andere orde en cruciaal. En ondergebracht in centrale thema's: modernisering, duurzame energie transitie en versterking van het ondernemerschap. 

Waardepiramide
Ik ben het met Kees Veerman eens dat er, willen we de slag naar de toekomst maken, veel moet veranderen. Volgens mij wordt er een heel belangrijk element uit het oog verloren en dat is dat we moeten opschuiven in de waardepiramide met onze gewassen. Planten hebben nu eenmaal prachtige eigenschappen in zich of het nu over geur, kleur of smaakstoffen gaat. Of misschien nog wel een stapje hoger in de piramide medicinale planten.
Laten we nieuwe gewassen, naast modernisering, duurzame energie transitie en versterking van het ondernemerschap, niet uit het oog verliezen. Kijkt u maar naar de geschiedenis de Nederlandse glastuinbouw. Die is groot geworden door steeds met iets nieuws te komen.

Gelukkig zijn er enkele ondernemers die het met mij eens zijn. Samen zijn we een zoektocht gestart naar nieuwe (niche) gewassen in Nederlandse kassen. Hier zouden we eigenlijk met zijn allen heel veel energie aan moeten toevoegen… in plaats van doorgaan met alsmaar onze kosten te verlagen. 

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw
 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden