Wist u dat...
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR

Wist u dat...

4TU de naam is van een samenwerkingsverband van de technische universiteiten (TU) in Nederland.

Wist u dat Wageningen University & Research naast de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente één van die technische universiteiten is. 

Het doel wat deze universiteiten is "hun positie, zowel nationaal als internationaal, verder te versterken en daarmee de positie van de Nederlandse kenniseconomie te versterken". De universiteiten werken hiertoe samen op de gebieden van onderwijs, onderzoek en de toepassing van kennis. Om de Nederlandse kenniseconomie draaiende te houden is dit natuurlijk een heel goede ontwikkeling.
Samenwerking tussen de technische universiteiten is essentieel om voldoende innovaties tot stand te brengen. Het is daarin belangrijk dat er voldoende ideeën en resultaten worden gegenereerd, die uiteindelijk in de markt tot waarde worden gebracht. De vier TU's hebben een actieve rol in het verbeteren van het Nederlandse kennissysteem met als doel tot een hogere innovatiegraad in onze economie te komen. Iets waarvan ik vind dat we in Nederland onvoldoende aandacht voor hebben.

Robots en drones
Laat ik mij beperken tot ons eigen werk en iets dat iedereen die een beetje in techniek is geïnteresseerd aanspreekt; Robots en drones. Robots en drones gaan in de landbouw, veeteelt en het natuurbeheer een steeds grotere rol spelen. Deze technologie maakt dat in de toekomst minder energie en grondstoffen nodig zijn, onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden worden vermeden en gewasopbrengsten zullen hoger en van betere kwaliteit zijn.
Binnen WUR is het nog niet zo lang geleden dat de onderzoeksinstituten die zich op dit terrein bezighielden onder één vlag verder gaan onder de naam "Agro Food Robotics". Deze samenwerking biedt bedrijven de technologie en kennis die nodig is om robotica in de agrarische sector verder te ontwikkelen. Samen met de andere TU heeft dit initiatief een wereldwijd netwerk, bestaande uit universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven.


Robotica in de voedselketen
Ik wil u meenemen in de diverse mogelijkheden op gebied van robotica in de voedselketen en begin bij het begin de kwaliteit van zaad. Is het niet zo dat het telen van een kwalitatief goed eindproduct begint bij de inspectie van zaden? Het meten en sorteren van zaden zorgt ervoor dat alleen zaden van goede kwaliteit worden gebruikt. Wij ontwikkelen technieken op basis van Nabij infraRood Spectroscopie (NIRS), waarbij de kwaliteit van elk individueel zaadje gemeten kan worden.
Het systeem analyseert het vocht, vet, eiwit en koolhydraten van het zaadje en meet kwaliteitskenmerken zoals kiemkracht, bijmenging en de kleur. Bij de sortering van kwalitatief goede en minder goede zaden gebruiken wij moderne processpectrofotometers waarmee een hoge sorteersnelheid mogelijk is. Wanneer de zaden zijn uitgegroeid tot (kiem)planten, zijn er al verschillen in kwaliteit zichtbaar in de eerste stadia van de groei. Met behulp van Vision technieken, zoals o.a. phenotyping waarmee onder andere de 3D vorm, fotosyntheseactiviteit en kleur van ieder plantje wordt gemeten. Hierdoor is een efficiënte sortering van kiemplanten mogelijk wat ervoor zorgt dat alleen planten met de beste productieverwachting worden gebruikt in het toekomstige teeltproces. 

Actautoren
Planten die in een kas uitgroeien tot productiegewassen worden nauwkeurig in de gaten gehouden door robots die uitgerust met diverse sensoren door de kas bewegen. Aspecten van de plant (zoals biomassa en fotosyntheseactiviteit) en van de vruchten (zoals grootte, kleur en vorm) geven de teler veel informatie om elke plant te geven wat hij nodig heeft.
WUR werkt aan methoden om ziektes, zoals bijv. Botrytis, tijdig te detecteren waarbij er snel ingegrepen kan worden productieverlies te beperken. De eerste prototypes op dit terrein luisteren naar mooie namen zoals de Side Crop Viewer en de Top Crop Viewer. Dit  zijn voertuigen met daarop sensoren en eventueel actuatoren die automatisch door de kas bewegen. De sensoren en actuatoren kunnen gewassen monitoren op groei, ziekten en plagen, stress en acties uitvoeren als spuiten of het uitzetten van biologische bestrijders.
De Side Crop Viewer is gemaakt om opzij te werken (hoog opgaande groentegewassen) en de Top Crop Viewer is gemaakt om naar beneden te werken (bloemen, potplanten). De autonome voertuigen navigeren op voorgeprogrammeerde routes en voorzien sensoren, computers en actuatoren van locatie, tijd en stroom voor verlichting en andere componenten. De voertuigen zijn in staat om op 24/7 basis te werken en komen op iedere locatie in de kas. Hierdoor is het mogelijk om van het volledige kasoppervlak sensordata te verkrijgen met een tijd-stempel op iedere vierkante meter.
Het verbaast mij steeds weer dat deze ontwikkelingen zo weinig belangstelling hebben van telers en kwekers. Ik heb het dan nog niet eens over robots die veel van ons kort cyclische werk uit handen kunnen nemen. Als ik tuinder was dan zou ik mij toch echt zorgen gaan maken of er straks nog veel voldoende arbeid voorhanden is om ons werk te doen. 

Wij zijn alvast begonnen om met de middelen waarover wij kunnen beschikken te werken aan oplossingen voor uw problemen van morgen.

Ik hoop dat dit voldoende is om de problemen waar u voor komt te staan op tijd op te lossen... Wij hebben als bedrijf maar één doel voor ogen en dat is de Nederlandse Glastuinbouw op de kaart te houden. Het type onderzoek waar ik het over hebben legt de basis voor de toekomst van de sector die voor enorme uitdagingen staat.
Soms lijkt het wel dat wij alleen staan in deze ambitie...

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw
 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden