Niet achterover zitten, let op uw zaak! | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Niet achterover zitten, let op uw zaak!

Als we niets doen moeten we de komende 40 jaar net zoveel voedsel produceren als we de afgelopen 8000 jaar hebben gedaan om aan de vraag te kunnen voldoen.

Het is mooi dat we als sector weer een minister hebben. Dat betekent dat we iedere week in de Trêveszaal als sector zijn vertegenwoordigd en kunnen meepraten. Dat was met alleen een staatsecretaris niet het geval. De stem van o.a. tuinbouw wordt nu weer heel goed gehoord. En dat natuurlijk niet alleen in de Trêveszaal. Ook internationaal is het als tweede exporterende groente- en fruit exporterende land ter wereld niet uit te leggen geen minister van landbouw en voeding te hebben. Ik luister naar Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke antwoordt op vragen van Michiel Roelse tijdens het Netwerkevent TKI Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. 

Uitdagingen
Zoals een ieder weet zijn wij een sector die heel veel exporteert naar het buitenland en dan zijn het niet alleen maar producten. We exporteren ook heel veel kennis en innovaties. Veel van de onderwerpen kwamen tijdens het event aan de orde. Het buitenland is trots op ons wat wij allemaal bereikt hebben met elkaar. Een echte minister biedt dus allerlei kansen in zowel binnen- als buitenland. Het geeft ons als sector meer invloed. Invloed die wij de komende regeerperiode heel hard nodig hebben, want we staan voor een paar heel grote maatschappelijke uitdagingen. Immers vanuit de maatschappij worden steeds meer vragen gesteld aan ons als sector. Denk alleen maar aan klimaat, circulaire economie, veilig, gezond en schoon op een duurzame manier geproduceerd voedsel. Als het gaat om maatschappelijk verantwoord zijn we een fantastische sector. De nummer 1 in export van de agrarische productie, duurzaam geproduceerd, goede uitgangsmaterialen, het beperken van vervoersbewegingen, etc. worden steeds belangrijker.


Ook de sierteelt
Dit geldt niet alleen voor groente maar ook voor de sierteelt. Sierteelt is een sector waar mensen blij van kunnen worden en het grote belang van groen in onze leefomgeving. Is het niet zo als je ziek bent met groen om je heen sneller beter wordt? Maar ook het belang van groen in de stad; het werkt niet alleen verkoelend maar heeft ook een effect op de gezondheid. Al met al is dus ook de sierteelt een prachtige sector waar iedereen trots op mag zijn. Neemt niet weg dat ook de sierteelt net als andere sectoren voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen staat. We kunnen er niet om heen dat we met zijn allen voor ingewikkelde uitdagingen staan. 

Obesitas, honger en ondervoeding
Ik vraag mij af of iedereen wel weet voor welke grote uitdagingen wij allemaal staan. Zeker is dat dat toekomst (van onze voedselvoorziening) in planten zit. Wereldwijd is er een toenemende vraag naar voedsel. Vooral de vleesconsumptie neemt toe waardoor de wereldwijde druk op plantaardige productie toeneemt. Het gekke is dat obesitas wereldwijd een groter probleem is dan honger. Ondervoeding is een nog veel groter probleem dan honger en laat nu juist in groente en fruit heel veel mooie nutriënten en vitamines zitten die hier een oplossing aan kunnen geven.
Wereldwijd staat de hoeveelheid landbouwareaal onder druk. Dit probleem wordt alleen maar erger door klimaatverandering, droogte maar ook overstromingen die wereldwijd plaatsvinden. Het is dus een enorme opgave om aan die toenemende vraag aan voedsel te voldoen. In de wetenschap dat er in de wereld gemiddeld 7% van ons voedsel tijdens productie, transport of verkeerd inkopen verloren gaat in de keten is het probleem dus nog veel groter. Het belang van onze topsector wordt hiermee onderstreept. Immers om aan de toenemende vraag van voedselproductie te kunnen voldoen is innovatie absoluut noodzakelijk.Of het nu gangbaar is of biologisch, de productie per vierkante meter zal omhoog moeten. Tegelijkertijd moeten we naar minder gebruik van water, meststoffen, energie, etc. De opgave om meer te doen met minder is een heel belangrijke, daarnaast moet het beter, gezonder en veiliger. 

Al met al een hele opgave om als sector aan te gaan werken, willen we als Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereld. Ik durf te stellen dat we niet alles in huis hebben om de wereld te voeden, maar wel om de wereld te voorzien van vitamines en nutriënten. Laten we als BV Nederland de handen ineenslaan om wereldwijd een rol van betekenis te kunnen blijven spelen. Als we op dit terrein niet gaan samenwerken dan zullen anderen deze rol gaan invullen. En denk maar niet dat u rustig achterover kunt zitten, want het is al aan de gang....

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw
 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>