Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Groen doen in de klas

Zonder belangstelling voor en kennis over bloemen en planten bij onze jongste generatie, is de aanwas van toekomstige groenprofessionals en consumenten niet vanzelfsprekend.

Ik ben bij een bijeenkomst van Blooming Breeders. Aan het woord is Pim van den Akker, is sinds 1999 bloemsierkunstenaar. Daarnaast schrijft hij boeken welke in meer dan 40 landen worden verkocht. Pim reist de hele wereld over om mensen te inspireren en is zoals hij het zelf zegt een dromer te zijn van grote dromen en deze dan ook vervolgens uit te voeren door te doen.

Kinderen
Pim heeft het over de toekomst van onze sector en over de toekomst van onze jeugd, van onze kinderen en over zijn ambitie om van Nederland een echt bloemen- en plantenland te maken. Hij vertelt hoe hij als kind met zijn lagere school naar een bakkerij ging, een muts op kreeg en een schort voor en op de dag van vandaag nog steeds weet hoe hij een brood moet bakken. Een zelfde effect wil jij bereiken met zijn plan. Een plan waarbij educatie over bloemen en planten in de Nederlandse basisschool een onderdeel is van het leerpakket, het curriculum.

Hij wil met zijn plan richten op kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar en dan niet als een éénmalig project, maar als een echte educatie lijn. Het idee is inmiddels al vele jaren oud, maar de afgelopen jaren is hij hier heel actief mee bezig. Hij wil leerlingen laten ervaren wat bloemen en planten met je doen, wat het met onze leefomgeving doet, hoe je ze moet kweken en verzorgen, maar vooral de emotie en de schoonheid.

Leerlijn
Het idee is om op zo kort mogelijk termijn te starten met een heel nieuwe leerlijn. Waarbij het mooie is dat met deze leerlijn wordt voldaan aan de kerndoelen die door de overheid zijn gesteld. En dan in het bijzonder de kerndoelen 40 en 41 (waarbij leerlingen in de eigen omgeving veel voorkomende planten leren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving en leren over de bouw van planten en over de vorm en functie van hun onderdelen).
Het plan zoals voor ogen ontzorgt de leerlaar voor een deel door content aan te leveren. Zowel digitaal als via print door het maken van werkboekjes met leuke opdrachtjes aan de hand van de seizoenen. Daarnaast zal er op internet extra informatie beschikbaar zijn die leerlingen kunnen gebruiken voor het maken van eventuele werkstukken. 

Twee werelden
Is het niet zo dat er op dit moment verschillende werelden aan het ontstaan zijn vraagt Pim zich af.
Een digitale wereld en een wereld met echte dingen zoals bloemen en planten. Twee werelden die elkaar fantastisch kunnen aanvullen. Hoe sterker de digitale wereld zich zal ontwikkelen hoe groter de behoefte zal zijn aan groen en hier doen we als sector veel te weinig mee.
Onderzoek heeft aangetoond dat groen om ons heen goed voor ons is, hier licht een enorme kans. Iets wat we in de toekomst kunnen verzilveren in de vorm van potentiele klanten voor onze producten of als toekomstige werknemers voor onze sector. Willen we hier als sector iets mee doen, dan zullen initiatieven zoals die van Pim moeten omarmen. Om 1600 scholen te voorzien van lesmateriaal, een online platform, praktijk & oefenboeken, video-content, workshops is € 250.000 nodig om de kosten te dekken. De eerste € 100.000 euro is er, maar dat is niet genoeg. 

Uitbetalen
Ik denk dat welk promotieproject dan ook geen beter rendement kan bieden dat dit project. Het is een investering die zich op den duur zal uitbetalen en de sector van nieuwe medewerkers zal voorzien. Stel je eens voor dat kinderen elke vrijdag een kwartier les krijgen in bloemen en planten en elke laatste vrijdag in de maand een praktijkles wat huiswerkopdrachten. Wat zal dit een enorme impact hebben voor onze branche. Je spreekt al gauw over meer dan 350.000 kinderen die bezig zijn met ons product. Het is voor mij bijna onbegrijpelijk dat het Pim zoveel moeite kost om zijn plan te verwezenlijken.

Voor Jan de Boer van Barendse is het duidelijk hij heeft zijn knip getrokken en doet mee. Het eerste schaap is over de dam... Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het project 'Groen Doen in de Klas' met als doel jongeren te interesseren in bloemen en planten door ze op jonge leeftijd kennis te laten maken in al het moois wat wij te bieden hebben een succes wordt.

Het plan ligt klaar nu de financiering nog. Ik hoop dat dit idee niet in schoonheid zal stranden en dat binnen kort zodra  financiering rond is, ze van start kunnen gaan. Wilt u meer weten zie: www.groendoenindeklas.nl

Jan Willem de Vries

Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)
 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden