Afbeelding
Foto: WUR

Glastuinbouw let op, als u niet zaait valt er straks ook niet te oogsten

Algemeen Column

Ik vraag mij af of wij met onze huidige kennis de sector Glastuinbouw in haar voortbestaan in stand kunnen houden.

Ik heb er al vele keren over geschreven, maar om de toekomst het hoofd te kunnen bieden zal er veel meer nadruk moeten komen te liggen op onderzoek. Ik word er gewoon verdrietig van als ik op twitter berichten lees zoals: "Geen financiering strategisch onderzoek betekent einde innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Plantgezondheid".

Expertise
Nederland behoort nu nog tot de wereldtop als het gaat over het telen van onze gewassen. In het veld hoor ik dat er serieuze problemen zijn met bepaalde ziekten en plagen en wat men allemaal moet doen om deze de baas te worden. Mijn conclusie is dan dat er substantiële wijzigingen nodig zijn in de wijze waarop wij onze producten produceren.
De hele wereld roemt de Nederlandse wijze van produceren, onze expertise wordt over de hele wereld gebruikt, maar hoe lang nog vraag ik mij af. Onze toppositie is echter niet vanzelfsprekend. Die hebben we bereikt vanuit collectiviteit en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek. Om onze positie in wereld te behouden, zal er veel meer dan nu aandacht moeten zijn voor innovatie en onderzoek. Dit vraagt investeringen.

Kromme tenen
Ik hoop dat u er begrip voor heeft als ik denk dat het te zot is voor woorden dat er op dit moment een discussie gaande is over het voortbestaan van het collectief gefinancierd onderzoek. Ik krijg werkelijk kromme tenen als ik een artikel lees in de Bloemisterij waar gesteld wordt dat de resultaten van collectief onderzoek bedroevend laag zijn. In welke wereld leeft deze man?
Wij zitten nu 10 jaar in Bleiswijk. Ik kan mij niet herinneren dat ik hem ooit gezien heb. Zou hij enig idee hebben wat de projecten zoals Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Plantgezondheid voor betekenis zijn geweest voor de sector? Als het een tomatenteler is, dan stookt hij vast nog 50m3 gas per meter en heeft niet gehoord van het nieuwe telen.

Voorsprong
Ik lees dat de tuinbouw is gebaat bij onderzoek, maar dat het geen zin heeft om dat met algemene middelen te doen. De motivatie hiervoor is dat kennis dan niet beschermd kan worden. Alleen privaat onderzoek is te beschermen en te exploiteren. Het buitenland kan niet mee profiteren en zo zouden we een voorsprong opbouwen. Voor het gemak wordt vergeten dat wij als Nederlanders de hele wereld over schuimen om seminars en congressen bij te wonen en hier kennis op te doen. Kennis die wij vervolgens weer tot toepassing brengen. Het is maar goed dat niet iedereen zo denkt.  

Vraagstukken
Glastuinbouw is nu nog een hightech maak-industrie die op dit moment aan het oogsten is van jarenlange resultaten van collectief onderzoek. Grote vraagstukken op het gebied van verduurzaming, ingegeven door druk vanuit de maatschappij, worden niet of nauwelijks opgepakt. Het oplossen van grote vraagstukken vraagt aandacht voor onderzoek. Problemen waar we voor staan los je niet op door niets te doen. Dit vraagt focus en vaak langdurig onderzoek. Maar ook het opleiden van jong talent is van belang zodat we oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan kunnen blijven bieden.

Kennisinfrastructuur
Een issue van de komende decennia zal zijn het verduurzamen van onze productie. Nederlandse glastuinbouw is een MKB gedreven bedrijfstak. Telers hebben elkaar nodig om te werken aan nieuwe kennisontwikkeling. Het is niet zo dat gelegenheidscollectieven, zoals wordt gesteld, de problemen waar we voor staan kunnen oplossen. Om dit te kunnen is een kennisinfrastructuur nodig die loopt van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek.
Zelfs de grote zaadhuizen zijn te klein om de vraagstukken waar ze voor staan, zoals het ontwikkelen van varianten van groenten die bijvoorbeeld uitblinken in resistentie voor ziektes, smaak of productiegemak. Ze zoeken elkaar op om collectief de ontwikkeling van nieuwe groentenvarianten welke vaak vele jaren in beslag en enorme investeringen vragen aan de gang te houden. Als u denkt dat u het alleen kunt zonder enige vorm van collectiviteit wens ik u veel succes.

In deze tijd van stemmen… als ik u als tuinder een stemadvies mag geven, dan adviseer ik u het initiatief van LTO Glaskracht te omarmen. Voor het behoud van onze concurrentiepositie, onze kennisvoorsprong en om te kunnen blijven presteren op thema's als energie en milieu voor ons maatschappelijk draagvlak.
Waar gaat het nu uiteindelijk om?
Het gaat om 0,07% van de productiewaarde.
Laten we stoppen met het niet willen samenwerken we hebben elkaar veel te hard nodig.

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)
 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant