Afbeelding

Startschot voor 'Schoon erf, schone sloot'

Algemeen

In de Bollenstreek van Zuid-Holland, op het terrein van bloembollenbedrijf Gebr. J. & W. van der Slot & Zn B.V. wordt vandaag 19 het startschot gegeven voor het project "Schoon erf, schone sloot."

Dit gebeurt door Martine Leewis, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en André Hoogendijk, adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Met dit project willen het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de KAVB de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen op bollenteeltbedrijven terugdringen met 80%.

Waterkwaliteit
Het project "Schoon erf, schone sloot" heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren door bewustwording en gedragsverandering bij bloembollentelers. Nog te vaak treft Rijnland gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in de sloot aan. Deze blijken vaak afkomstig van het erf door bolontsmetting of het schoonmaken van de spuitmachine. Bij een regenbui stromen de middelresten af naar de sloot. Uit ervaringen in Noord-Holland is gebleken dat bollenkwekers deze afspoeling kunnen voorkomen door het nemen van verschillende maatregelen, zoals een afdak op het erf of door het uitlekwater apart op te vangen. Daarvoor is per bedrijf wel maatwerk nodig.

Martine Leewis hoopt op vergelijkbare resultaten in Zuid-Holland: "Het enthousiasme van de bollentelers om de problemen aan te pakken is groot. Samenwerking tussen alle partijen die belang hebben bij emmissievermindering is nodig om successen te behalen. In Noord-Holland heeft dit project in een periode van twee jaar geleid tot een reductie van 80 tot 90 procent van de hoeveelheid gemeten gewasbeschermingsmiddelen. Het zou fantastisch zijn als we deze resultaten ook hier in de Bollenstreek met elkaar weten te bereiken."

Bij 10 bollenkwekers in de Bollenstreek worden het eerste jaar nulmetingen gedaan in de afvoerputten op het erf. Hiermee wordt inzicht verkregen in de concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen die daar momenteel in voorkomen. Met deze resultaten in ogenschouw gaan de telers komende maanden maatregelen nemen op hun erf. Een mooi resultaat zou zijn dat deze concentraties na het nemen van de maatregelen volgende jaar herfst met 80% zijn afgenomen. Het hoogheemraadschap, de provincie, de KAVB en de betrokken telers spannen zich daar samen voor in.
 

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant