Logo bloemenkrant.nl
Column

Gaat de sierteelt leren van Brexit?

Op het moment dat de Britten zich op 23 juni jongstleden uit de EU stemden, ontstond de discussie of dat wel echt de bedoeling was.

In zowel Nederland als andere landen ontstond ook gelijk de vraag of er een referendum plaats kon vinden. Niet omdat men tegen de EU, vrij handelsverkeer of samenwerking binnen de EU is. Wel omdat men het niet eens is met de manier waarop vanuit "het autoritaire" Brussel gewerkt wordt. Naar mijn idee ging het referendum daarom niet over het al dan niet uit de EU stappen maar meer over het wel of niet eens zijn met de wijze waarop het gaat binnen de EU. Waren de Britten in de EU gebleven dan was er voor Brussel geen reden om te denken dat zij niet goed bezig zijn. Nu is er een kans dat zij wakker geschud zijn met alle bijbehorende gevolgen……..

Wat kan de sierteelt leren van dit verschijnsel? De sierteeltsector heeft ook een grote organisatie met doelstellingen als betere marges voor kwekers en handelaren en méér consumenten geven méér uit aan bloemen en planten. Prachtige doelstellingen waar geen kweker of handelaar op tegen is. Vanwaar dan toch ontevredenheid? Is het dan, net als bij de EU, dat de organisatietop niet (voldoende) luistert naar de leden en hun klanten? 

Kan een vergelijk gemaakt worden met Brussel? Waar de leiding is en bepaald wordt wat binnen Europa gebeurt, terwijl de leden liever zien dat Brussel zich dienstbaar opstelt. Heeft die grote sierteeltorganisatie ook geen last van graag de leiding willen nemen en bepalen wat gedaan moet worden? Terwijl de leden en hun klanten liever een serviceplatform zien waar vraag en aanbod bij elkaar komen en bijzondere bloemen en planten te vinden zijn.

Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is zo'n organisatie echt te laten luisteren naar haar achterban, zodat zij vóór de feiten uit gaat lopen in plaats van er achter aan? Misschien kan dit dan ook gelijk een oplossing zijn voor de EU. Dan kunnen wij als sector de onrust in het Verenigd Koningrijk wegnemen en rustig verder gaan met hetgeen wij goed in zijn. De consument voorzien van bloemen en planten.
 
Ivo van den Akker
Beleidsmedewerker VGB

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden