Logo bloemenkrant.nl
Column

Zo maar een droom

'Van clusters naar ecosystemen' was de titel van een presentatie tijdens het Blooming Breeders Congres / VGB congres op 6 april jl.

Een van de vele sprekers was professor Annemieke Roobeek van Nyenrode Business Universiteit, een Amsterdamse die met bloemen is grootgebracht.

Ecosysteem
Ze heeft de afgelopen maanden als relatieve buitenstaander naar onze activiteiten in de sierteeltsector gekeken. Ze heeft gezien dat er hier en daar wel samengewerkt wordt, maar dat eigenlijk ieder in eigen kleine kringentje aan het ronddraaien is. Annemieke stelt voor een sprong met ons te maken, een sprong van keten denken, iets wat eigenlijk helemaal niet bij ons past omdat we een cluster zijn, naar een ecosysteem. Binnen een ecosysteem werken bedrijven samen over de grenzen van het bedrijfsleven heen en innoveren grote en kleine partijen rondom een gezamenlijke missie. Ik denk bij mij zelf dat zou een mooie definitie kunnen zijn van de 'Club van 100'.

Breder kijken
Het Flowercluster is een statisch gebeuren volgens de spreekster. Toch ziet ze vanuit haar innovatie en technologie achtergrond en vernieuwingsdrang ook hoe ongelofelijk veel dynamiek er is. Ze zou ons wel willen opporren om wat meer te vernieuwen, minder weerstand te hebben en breder kijken. Dit omdat er ongelofelijk veel bij onze buren in het buitenland gebeurt.
De meest vernieuwende ondernemers van nu zijn allemaal bij de buren wezen kijken. Buren die vaak heel ver weg wonen. Zien hoe ze het daar doen. Het merendeel van de ondernemers blijft alleen maar in het zelfde straatje kijken en komt daardoor niet op originele oplossingen. 

Netwerken
Hoewel het merendeel van de ondernemers in ketens denkt wil ze het hebben over de dynamiek in het cluster. We zijn allang het tijdperk van netwerken en intercompany networking ingegaan en wij blijven het maar over ketens hebben … alsof we vast zouden zitten (een gevangene wil af van zijn ketens). Waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben is ecosystemen. Een cluster is eigenlijk iets heel unieks waar een land over kan beschikken, we zouden het moeten koesteren. Het is immers iets heel bijzonders.

Gedeeld belang
Het gaat om allerlei bedrijven die op een of andere manier met elkaar verbonden zouden zijn, met elkaar concurreren en met elkaar samenwerken om het allerbeste naar boven te halen vanuit een gedeeld belang. Geen enkele kweker, geen enkele kassenbouwer, geen enkele toeleverancier gaat het in zijn eentje internationaal redden. Die ene die er wel in slaagt, die parasiteert op de kennis die in de afgelopen generaties is opgebouwd door heel veel kleine individuen die wisten dat ze moesten samenwerken.

Boodschap
Samenwerken is de basis voor vernieuwing, excellentie en efficiëntie. Het lijkt erop dat we dit een beetje kwijt zijn geraakt. De kern van onze statische cluster zijn de telers en de kwekers en daaromheen zit een fijnmazig netwerk van allerlei toeleveringsbedrijven, kassenbouwers, dienstverleners, instituties, onderwijs, logistiek, meststoffen-, substraat- en verpakkingsindustrie, financiers en noem maar op. Een fijnmazig netwerk wat je moet bespelen. Het lijkt er op dat we niet meer weten hoe dat moet, hoe we moeten samenwerken. Het is net of we allemaal in een ongelofelijke concurrentie strijd verwikkeld zijn. Dat is een ontwikkeling die best jammer is, want die haalt de kracht van het cluster uit elkaar. Annemiek heeft dan ook drie boodschappen voor ons: 
-    Benut de kracht van het cluster om door te ontwikkelen naar een breder ecosysteem. 
-    Geef de ruimte aan kleinschalige gewassen en koester nichebedrijven en investeer in productvernieuwing. 
-    Verduurzaam door circulair te werken, kwalitatief betere gewassen te produceren, data analyse, intelligente productieregulering in energiearme kassen en slimme logistiek.

Nederland wereldspeler
Op een gegeven moment stelt ze dat wij maar heel weinig nadenken over de relatie van kastechnologie en de geïntegreerde controle mechanisme en de systemen daarin. Hier zit ongelofelijke veel innovatie. We opereren in een mondiale wereld en wij denken nog steeds in ketens. Vanuit een zelfde geografisch gebied wat een cluster is, zijn we in staat om Nederland als wereldspeler op de kaart te houden.

Droom
Jan de Boer die ook een presentatie hield had het over "durf te dromen". De strekking van zijn verhaal was dat we bijzondere producten moeten koesteren.
Ik wil u mijn droom ook vertellen… ik droomde dat Annemieke Roobeek ambassadeur is van onze Club van 100. 

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)
 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden